Undervisning

Frederiksbergmuseerne tilbyder en række undervisningsforløb og temaomvisninger, og vi tilbyder også undervisningsmaterialer til download og besøg på egen hånd. Tilsammen har vi mange unikke universer at dykke ned i, f.eks. humor og satire i kunsten, guldalderen og romantikkens skelsættende periode, kunsten og litteraturens betydning og fortolkning samt naturvidenskabelige emner som vandforsyningens historie eller fantasiens betydning for opfindelser og innovation. 

Her i oversigten over vores forskellige læringstilbud kan du lade dig inspirere og/eller søge efter konkrete emner. Du har mulighed for at filtrere efter klassetrin og/eller besøgssted. Du kan også filtrere efter fag, men vær opmærksom på at dette kun er vejledende, idet mange emner kan være relevante på tværs af fagskel.


målgruppe
0.-3. klasse / Indskoling, 4.-6. klasse / Mellemtrin, 7.-10. klasse / Udskoling
fag
museum
Storm

HUMOR OG SATIRE: FRA GRUNDLOVEN I 1849 TIL I DAG

målgruppe
0.-3. klasse / Indskoling, 4.-6. klasse / Mellemtrin, 7.-10. klasse / Udskoling
fag
museum
Storm

Læs mere

målgruppe
7.-10. klasse / Udskoling, Ungdomsuddannelser
fag
Dansk, Drama, Historie
museum
Storm

HVOR GÅR GRÆNSEN?

målgruppe
7.-10. klasse / Udskoling, Ungdomsuddannelser
fag
Dansk, Drama, Historie
museum
Storm

Et dialogbaseret undervisningsforløb der undersøger humorens forhold til vigtige temaer som køn, religion og krig.

Læs mere

målgruppe
0.-3. klasse / Indskoling, Børnehaver
fag
Billedkunst, Dansk, Historie
museum
Storm

MEN HVAD MÅ VI SÅ? OM HUMOR FOR BØRN

målgruppe
0.-3. klasse / Indskoling, Børnehaver
fag
Billedkunst, Dansk, Historie
museum
Storm

Besøg museets aktuelle udstilling om humor for børn og få en legende, lærerig grineflipper oplevelse med jeres børnehavegruppe eller skoleklasse.

Læs mere

målgruppe
0.-3. klasse / Indskoling
fag
Billedkunst, Dansk
museum
Storm

Min egen ABC – indskolingsforløb inspireret af alle de sjove og forunderlige ABC’er skrevet til børn

målgruppe
0.-3. klasse / Indskoling
fag
Billedkunst, Dansk
museum
Storm

I forløbet samler eleverne inspiration til deres egen ABC og introduceres til forskellige ord– og sproglege.

Læs mere

målgruppe
7.-10. klasse / Udskoling
fag
Dansk, Valgfag
museum
Bakkehuset

Den nye hjørnestue – et undervisningsforløb om poesi og sprog

målgruppe
7.-10. klasse / Udskoling
fag
Dansk, Valgfag
museum
Bakkehuset

Læs mere

målgruppe
4.-6. klasse / Mellemtrin, 7.-10. klasse / Udskoling
fag
Dansk, Historie, Natur og teknologi
museum
Cisternerne

Besøg på egen hånd Cisternerne

målgruppe
4.-6. klasse / Mellemtrin, 7.-10. klasse / Udskoling
fag
Dansk, Historie, Natur og teknologi
museum
Cisternerne

Et besøg i Cisternerne kan åbne op for mange relevante tematikker, og med dette inspirationskatalog ønsker vi at vise nogle mulige indgangsvinkler, som I kan bruge ifm. jeres besøg på egen hånd.

Læs mere

målgruppe
7.-10. klasse / Udskoling
fag
Natur og teknologi
museum
Cisternerne

Vandets veje gennem tiden

målgruppe
7.-10. klasse / Udskoling
fag
Natur og teknologi
museum
Cisternerne

Kom med på naturfaglig felttur i de underjordiske cisterner i Søndermarken.

Læs mere

målgruppe
0.-3. klasse / Indskoling
fag
Billedkunst, Dansk, Historie, Natur og teknologi
museum
Storm

Skøre opfindelser

målgruppe
0.-3. klasse / Indskoling
fag
Billedkunst, Dansk, Historie, Natur og teknologi
museum
Storm

Storm P.s skøre opfindelser har en helt særlig plads i vores sprog og historie. De blev til i maskinalderen men er eviggyldige som påmindelse om fantasiens betydning for innovation, opfindelser og iværksætteri.

Læs mere

målgruppe
7.-10. klasse / Udskoling
fag
Billedkunst, Dansk, Historie
museum
Storm

Satiretegning

målgruppe
7.-10. klasse / Udskoling
fag
Billedkunst, Dansk, Historie
museum
Storm

Som oftest havde Storm P. en mening om den tid, han levede i, som kommer til udtryk i tegningerne.

Læs mere

målgruppe
4.-6. klasse / Mellemtrin
fag
Billedkunst, Dansk, Historie
museum
Storm

Satiretegning

målgruppe
4.-6. klasse / Mellemtrin
fag
Billedkunst, Dansk, Historie
museum
Storm

Hvordan er en satiretegning bygget op, og hvad fortæller den os? Undersøg Storm P.s satiretegninger og diskutér indhold og budskaber.

Læs mere

målgruppe
4.-6. klasse / Mellemtrin, 7.-10. klasse / Udskoling, Ungdomsuddannelser
fag
Billedkunst, Historie
museum
Cisternerne

Omvisninger for skoleklasser i Cisternerne

målgruppe
4.-6. klasse / Mellemtrin, 7.-10. klasse / Udskoling, Ungdomsuddannelser
fag
Billedkunst, Historie
museum
Cisternerne

Cisternernes historie er fortællingen om koleraepidemier og byplanlægning i 1800-tallet, om drypsten, om Søndermarken som kongens private baghave– og i særdeleshed om samtidskunst, som lægger op til både refleksion og debat.

Læs mere

målgruppe
7.-10. klasse / Udskoling
fag
Dansk
museum
Bakkehuset

Romantikkens brevskrivning

målgruppe
7.-10. klasse / Udskoling
fag
Dansk
museum
Bakkehuset

I dette forløb arbejder vi med romantikken som litterær periode og med brevet som genre med udgangspunkt i én udvalgt kanonforfatter

Læs mere

målgruppe
Ungdomsuddannelser, VUC
fag
Billedkunst, Dansk, Historie
museum
Bakkehuset

Romantikken i Danmark

målgruppe
Ungdomsuddannelser, VUC
fag
Billedkunst, Dansk, Historie
museum
Bakkehuset

Vi dykker ned i romantikkens litterære univers for at følge udviklingen fra romantikkens introduktion i Danmark

Læs mere

målgruppe
4.-6. klasse / Mellemtrin
fag
Billedkunst
museum
Bakkehuset

Portrætter af dig og mig

målgruppe
4.-6. klasse / Mellemtrin
fag
Billedkunst
museum
Bakkehuset

I forløbet arbejder vi med aflæsning af følelser, personlighed og udtryk i portrætterne samt med at beskrive portrætterne igennem valg af materialer, komposition og iscenesættelse af den portrætterede.

Læs mere

målgruppe
7.-10. klasse / Udskoling
fag
Dansk, Historie
museum
Bakkehuset

Oplysningstiden og romantikken i Danmark

målgruppe
7.-10. klasse / Udskoling
fag
Dansk, Historie
museum
Bakkehuset

På overgangen fra oplysningstiden til romantikken skabte det litterært interesserede ægtepar Kamma og Knud Lyne Rahbek et samlingssted for tidens forfattere, digtere og videnskabsfolk i deres hjem på Bakkehuset. Med udgangspunkt i museets samlinger sættes der i dette forløb fokus på dansk kultur- og åndsliv i perioden 1780-1830.

Læs mere

målgruppe
0.-3. klasse / Indskoling, 4.-6. klasse / Mellemtrin
fag
Dansk
museum
Bakkehuset

H.C. Andersen og eventyrene

målgruppe
0.-3. klasse / Indskoling, 4.-6. klasse / Mellemtrin
fag
Dansk
museum
Bakkehuset

Med udgangspunkt i H.C. Andersens berømte eventyr undersøger vi, hvad tingseventyret er for en genre og hvad besjæling vil sige.

Læs mere

målgruppe
7.-10. klasse / Udskoling
fag
Dansk
museum
Bakkehuset

“Der er et yndigt land” - Nationalromantik og fædrelandssange

målgruppe
7.-10. klasse / Udskoling
fag
Dansk
museum
Bakkehuset

Hvorfor skrev Adam Oehlenschläger sin nationalsang, og hvilken forbindelse har den til den romantiske periode generelt?
I dette undervisningsforløb dykker vi ned i 1800-tallets fædrelandssange og analyserer dem indholdsmæssigt og genremæssigt for til sidst at kunne perspektivere dem til nationalromantikken. Vi sammenligner sangene med moderne fædrelandssange for at kunne diskutere begreber som national identitet og danskhed i dag.

Læs mere

målgruppe
Ungdomsuddannelser, VUC
fag
Dansk, Historie
museum
Bakkehuset

Adam Oehlenschläger og Søndermarken

målgruppe
Ungdomsuddannelser, VUC
fag
Dansk, Historie
museum
Bakkehuset

I denne temaomvisning sætter vi fokus på romantikkens natursyn, mens vi vandrer rundt i den stemningsfulde park. Vi oplever på egen krop, hvad den romantiske vandring handler om, mens vi taler om havedesign, naturopfattelse og forholdet imellem natur og digtning i romantikken.

Læs mere