Bliv frivillig

Der er flere former for frivilligt arbejde på museet. Sammen kan vi finde frem til det der passer dig bedst. Måske er du på deltid, pensioneret eller på efterløn og ønsker at bruge dine ressourcer og kompetencer på en meningsfuld og berigende måde.

Måske har du lyst til at være aktiv sammen med andre. Måske er du under uddannelse eller nyuddannet og ivrig efter at afprøve dine færdigheder og dine idéer samt indsamle point og referencer til dit CV – eller på udkig efter et studierelateret praktikforløb. Noget af det frivillige arbejde fordrer en relevant baggrund, f.eks. en bachelor i et relevant fag eller en særlig viden eller interesse indenfor de områder, museet arbejder med. Andet arbejde kræver ikke særlige forudsætninger udover interessen for- og lysten til at tage del og bidrage.

Du kan deltage i såvel korte, intensive, projektorienterede forløb såvel som længere, mindre intensive forløb eller helt lange tidsubegrænsede forløb.

Museet har etableret en række frivilliggrupper, der beskrives nærmere nedenfor. Idéen med grupperne er, at du som ‘medlem’ af en gruppe – udover samarbejdet med museets faste personale – skal samarbejde med de øvrige frivillige i gruppen om at fordele og løse opgaver, så det også bliver en sjov og hyggelig måde at være sammen på. Dit engagement behøver ikke nødvendigvis at knytte sig til en gruppe, vi kan sagtens finde andre måder at gøre det på, så længe det passer til dine ønsker og kvalifikationer, og væsentligst af alt; at din indsats er til gavn og glæde for både dig, dine kollegaer og museets gæster.

Frivilliggrupper

Frivilliggruppe: Samling, bibliotek og arkiv

Denne gruppe hjælper med at passe kunsten, bøgerne og arkiverne på STORM. Dvs. den arbejder med at ordne og registrere samlingerne, biblioteket eller arkivet. Medlemmerne af denne gruppe arbejder typisk i længerevarende og tidsubegrænsede forløb og kommer på museet én fast hverdag om ugen.

Gruppen er tilknyttet STORMs faginspektører.

Frivilliggruppe: Bakkehusets have

Har du grønne fingre og lyst til at bruge 4-5 timer ugentligt på havearbejde? Denne gruppe passer Kamma Rahbeks historiske have på Bakkehuset. Gruppen vil typisk mødes fra april til oktober.

Gruppen er tilknyttet Bakkehusets faginspektør.

Frivilliggruppe: Publikum, workshops og arrangementer

Denne gruppe hjælper med de opgaver, der knytter sig til museets gæster især i forbindelse med arrangementer som udstillingsåbninger, weekendarrangementer, kulturnat, festivaler mv. Det er mest praktisk arbejde, idet man går til hånde og hjælper til, hvor der opstår behov. Man kan også være med til at finde på nye aktiviteter og tiltag, som vi kan sætte i gang på museerne. Har man særlige forudsætninger, kan man også arbejde med f.eks. publikumsundersøgelser, webredaktion eller markedsførings-opgaver.

Gruppen er tilknyttet museets arrangementskoordinator.

I Frederiksbergmuseerne arbejder vi løbende på at inkludere flere i vores arbejdsfællesskab. Vi vil gerne give mange forskellige typer af engagerede mennesker en stemme på museerne, og vi tror på, at samarbejdet vil gøre en positiv forskel både internt på museerne og for vores gæster.

Er du interesseret i at høre mere om at være frivillig i Frederiksbergmuseerne kontakt samlingsinspektør Connie Hansen, cha@frederiksbergmuseerne.dk