Kultur og sundhed

På Frederiksbergmuseerne tror vi på det hele menneske og på at kultur og sundhed hører sammen. Vi arbejder til stadighed på at tilbyde sundhedsfremmende aktiviteter, der kan skabe glæde og styrke livskvalitet, helbred og sociale relationer. Vi samarbejder gerne tæt med social- og sundhedssektoren omkring disse aktiviteter for at sikre den rigtige faglighed og opfølgning.

Udenfor åbningstid summer museet stadig af liv. Her mødes eksempelvis netværksgrupper for ældre eller Lunge/Kolkoret øver deres repertoire. Vi rykker også gerne vores aktiviteter ud af huset og kan eksempelvis tilbyde erindringsforløb for pleje- og aktivitetscentre.

Kultur er for alle

De fleste har mærket hvordan musik, billedkunst, teater og litteraturoplevelser kan gøre én gladere og generelt bedre tilpas. Det gælder hvad enten man er i teatret, lytter til musik, læser en roman, hører et foredrag eller besøger en udstilling – eller måske selv udfolder sine kreative evner ved at spille musik, tegne eller fotografere. På Frederiksbergmuseerne arbejder vi på at tilbyde kulturelle aktiviteter, der kan skabe glæde, livskvalitet, netværk, samvær og sociale relationer – alt sammen essentielt for et godt og sundt liv.

Nu er det også blevet forskningsmæssigt påvist, at kulturelle oplevelser og aktiviteter kan virke sundhedsfremmende, forebyggende og behandlende. Verdenssundhedsorganisationen WHO har i en global rapport om kultur og sundhed afdækket en lang række gavnlige helbredseffekter af kulturen, som kan være både af psykologisk, fysiologisk, social og adfærdsmæssig karakter.

Rigtig gode fortællinger

Vi er så heldige at vores samlinger i Frederiksbergmuseerne indeholder en rig kulturarv med både musik, kunst, teater og litteratur og ikke mindst: masser af rigtig gode fortællinger! Derfor har vi vidtrækkende muligheder for at imødekomme mange forskelligartede interesser og indgangsvinkler til sundhedsfremmende aktiviteter. Vi skaber disse aktiviteter i samarbejde med sundhedsfaglige partnere for at sikre størst mulig faglighed. Eksempelvis vil vores formidlingstilbud for demente og psykisk sårbare altid blive udviklet i samarbejde med fagpersoner fra sundhedssektoren. Desuden har flere af vores formidlingsprojekter været tilknyttet følgeforskning i samarbejde med University College Sjælland og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

Vores samarbejdspartnere kan være alt fra forvaltninger, foreninger og undervisningsinstitutioner til lokale aktivitetscentre og plejehjem. F.eks. har vi arbejdet med sundhedsfremmende, netværksskabende, aktiviteter i samarbejde med Frederiksberg Sundhedscenter, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune, Dansk Røde Kors Hovedstadsafdeling og senest Angstforeningen og DepressionsForeningen.

Kultur er for alle. Også for dem, som af den ene eller anden årsag ikke er gængse brugere af kulturinstitutionernes tilbud, eller af fysiske og psykiske årsager ikke er i stand til at komme på museerne. Derfor kommer vi også meget gerne ud på plejecentre, væresteder o.a., ligesom vi også indimellem åbner dørene udenfor normal åbningstid. Lige nu skaber vi et intimt og roligt rum for en lille gruppe udsatte borgere med angst eller depression. De bliver guidet ind i kunstens verden på en helt ny måde, blandt andet gennem mindfulness, fællessang og samtaler om kunsten.

Netværksgrupper for ældre

I Frederiksbergmuseerne tilbyder vi, i samarbejde med Frederiksberg Kommune, sociale netværksgruppeforløb for ældre over 65 år. Forløbene er henvendt til ældre, der har ønske om et større socialt netværk og noget at være fælles om. De foregår enten på et af museerne eller på et lokalt aktivitetscenter og strækker sig over en periode på 12 uger.

Med udgangspunkt i Storm og Bakkehusets samling og fortællinger deles der oplevelser og erindringer deltagerne imellem. Vi snakker, synger og griner sammen, og derigennem opstår nye venskaber. Evalueringer viser, at mere end halvdelen af tidligere deltagere fortsætter med at ses efter forløbets ophør.

For plejepersonale og studerende i social- og sundhedssektoren

Vi tilbyder særlige omvisninger i samarbejde med plejepersonale, der kender den enkelte gruppes behov. Vi ved af erfaring, at genkendelsens glæde og oplevelsen, som særligt Storm P., populære revyviser og Kamma Rahbeks romantiske have kan give, har en markant positiv betydning for den ældre. Museets formidler er opmærksom på at tale højt og tydeligt og at have enkelte genstande, man kan røre ved.

Vi tilbyder også undervisning for plejepersonale og studerende, der ønsker mere introduktion til det store potentiale, der ligger i et samarbejdet mellem social- og sundhedssektoren og museerne. Vi vil også kunne tilbyde kortere forløb, særligt for ældre borgere tilknyttet aktivitetscentre, plejehjem og lign. Forløbene vil f.eks. være; Revyens bedste sange – fællessang på museet, Sansehaven – vandring og plantning af stiklinger i Bakkehusets historiske have eller Kammas klip – decoupage og dekorering af æsker i Bakkehuset.

Mangler du som personale i social og sundhedssektoren erfaring med og ideer til, hvordan du kan bruge museer og deres samlinger, kan du konsultere vores undervisningsmateriale ”Museer og Reminiscens”. Det giver både teoretisk viden, anbefalinger og idéer til, hvordan man kan bruge museer til at arbejde med erindringer og reminiscens for demente.

Hent materialet her

Boblberg

Frederiksbergmuseerne er gået sammen med Boblberg.dk om at få flere borgere ud i det lokale kulturliv og opleve det i fællesskab med andre. Boblberg.dk er en borger-til-borger-portal med mere end 50.000 medlemmer, som alle er en del af det digitale sundhedsfællesskab.

Læs mere om Boblerg her

Vi er altid imødekommende overfor nye tiltag. Har du spørgsmål, ideer eller andet så kontakt formidlingsinspektør Cecilie Monrad cmo@frederiksbergmuseerne.dk