Kultur & sundhed

Hos Frederiksbergmuseerne tror vi på det hele menneske, og på at kultur og sundhed hører sammen. Vi arbejder til stadighed på at tilbyde sundhedsfremmende aktiviteter, der kan skabe glæde, livskvalitet, samvær og sociale relationer – alt sammen essentielt for et godt og sundt liv.

De fleste har mærket, hvordan musik, billedkunst, teater og litteraturoplevelser kan gøre én gladere og generelt bedre tilpas. Nyere forskning fra bl.a. WHO slår nu også fast, at kulturelle oplevelser og aktiviteter kan virke sundhedsfremmende, forebyggende og behandlende, og styrke den enkeltes livskvalitet i fællesskab med andre. Vi er så heldige, at vores samlinger i Frederiksbergmuseerne indeholder en rig kulturarv med både musik, kunst, teater og litteratur og ikke mindst: masser af rigtig gode fortællinger! Derfor har vi vidtrækkende muligheder for at imødekomme mange forskelligartede interesser og indgangsvinkler til sundhedsfremmende aktiviteter. For at sikre den rigtige faglighed og opfølgning, arbejder vi tæt sammen med social- og sundhedssektoren omkring disse aktiviteter.

Kultur skaber fællesskaber

Ensomhed og social isolation er en voksende udfordring i vores samfund, men vi ved, at kultur om noget kan skabe fællesskaber. Her er altid noget at snakke om og være fælles om. Derfor er det naturligt for Frederiksbergmuseerne at tilbyde sociale aktiviteter, der bringer folk sammen. Vi arbejder til stadighed på at skabe trygge rammer for bæredygtige nye relationer og interesse-fællesskaber mellem mennesker.

Flere af vores arrangementer tilrettelægges med særligt fokus på at bringe folk sammen. Vi afholder fællessang, fællesdans, fællesspisning, workshops og meget andet, hvor aktiviteterne på naturlig vis lægger op til, at når man går hjem herfra, så har man mødt og talt med et nyt menneske.

I mange år har vi tilbudt netværksgrupper for ensomme eller socialt isolerede ældre. Gennem fortællinger fra museernes samlinger, dannes der genkendelse og associationer til eget liv. Vi deler historierne hen over kaffebordet, der i dagens anledning er dækket op i udstillingsrummet udenfor åbningstid. Mange af vores deltagere fortsætter med at mødes i årevis efter deres forløb hos os.

Vores forløb for særligt sensitive henvender sig til dem der, efter længere tids sygemelding, ønsker hjælp til en langsom tilbagevending til samfundsdeltagelse. Det kan for nogen opleves som en stor udfordring at forlade hjemmet eller indgå i samtaler med nye mennesker. Med respekt og forståelse for den enkeltes tempo og behov, skaber vi rammer for at interesse-fællesskaber omkring kultur, bliver det bærende element. På denne måde er kunst-, kulturinteresser og oplevelser i centrum, og ikke den enkeltes diagnose eller udfordring.

Fokus på særlige behov i trygge rammer

Kultur er for alle. Også for dem, som af den ene eller anden årsag ikke er gængse brugere af kulturinstitutionernes tilbud, eller af fysiske og psykiske årsager ikke er i stand til at komme på museerne. Frederiksbergmuseerne vil gerne imødekomme at alle så vidt muligt kan deltage i vores kulturelle aktiviteter.

Derfor tilbyder vi mange af vores aktiviteter udenfor normal åbningstid for at skabe ro og tryghed. Lider man af angst, stress eller social fobi, kan dette for nogen være en ekstra hjælp til at kunne deltage i kulturlivet.

Vi arbejder til stadighed på at kunne tilbyde flere digitale aktiviteter, som man kan deltage i hjemmefra. Det kan være online omvisninger, mindfulness eller andre aktiviteter, hvor man i nogle tilfælde agerer på egen hånd, mens andre kan have en mere social karakter.

Er man hørehæmmet har vi til mange arrangementer mulighed for tilslutning af teleslynge.

Fordi vi bor i gamle fredede huse, har vi desværre ikke gode adgangsforhold for gangbesværede, men vi tilbyder gerne hjælp med at bære en rollator op eller ned af trappetrin, ligesom at vores udendørs kulturelle vandringer har forskellige sværhedsgrader og længder.

Derudover kommer vi også meget gerne ud på plejecentre, væresteder o.a., hvor vi kan tilbyde alt fra foredrag til workshops. Kontakt os gerne med jeres ønsker, som vi vil forsøge at imødekomme.

Endelig tilbyder vi gratis udlån af Kultur- og Erindringskasser til aktivitetscentre eller lignende. Disse kasser er udviklet i samarbejde med demensramte borgere, og er særligt velegnet til reminiscensaktiviteter. De kan dog også bare bruges som basis for samtaler og gode grin, samt til at give en lille forsmag på Frederiksbergmuseernes mange fortællinger.

Se en video om vores Kultur- og Erindringskasser her

Stress af med Slow Looking

Vi har alle brug for en pause en gang imellem; fra de konstante impulser, der hver dag møder os på arbejdet, uddannelsen, i hverdagens mange gøremål og ikke mindst på de sociale medier. Hos Frederiksbergmuseerne tilbyder vi et pusterum fra den moderne verdens larm og overstimulering. Med udgangspunkt i metoder fra mindfulness og slow looking tilbyder vi en langsom guidning ind i et udvalgt kunstværk eller en del af museernes interiør. Metoden giver mulighed for fordybelse, ro og koncentration, og kan med øvelse hjælpe den enkelte til at håndtere stress bedre. Metoden kan også bare være en umiddelbar, nærværende oplevelse, hvor man sætter fokus på en særlig del af Frederiksbergmuseernes samling.

Vi har lavet en række film med slow looking til dig der gerne vil tage en pause derhjemme. De kan opleves her.

For plejepersonale og studerende i social- og sundhedssektoren

Vi tilbyder særligt tilrettelagte omvisninger og undervisning for plejepersonale og studerende, der ønsker mere introduktion til det store potentiale, der ligger i et samarbejde mellem social- og sundhedssektoren og museerne.

Mangler du som personale i social- og sundhedssektoren erfaring med- og ideer til, hvordan du kan bruge museer og deres samlinger, kan du konsultere vores undervisningsmateriale ”Museer og Reminiscens”. Det giver både teoretisk viden, anbefalinger og idéer til, hvordan man kan bruge museer til at arbejde med erindringer og reminiscens for demensramte.

Hent materialet her

Vi er altid imødekommende overfor nye tiltag. Har du spørgsmål, idéer eller andet så kontakt museumsinspektør for kultur og sundhed Cecilie Monrad cmo@frederiksbergmuseerne.dk