Aflevering til Frederiksbergmuseernes samlinger

Frederiksbergmuseernes samlinger strækker sig helt fra slutningen af 1700-tallet og frem til i dag. De rummer kunst- og kulturhistoriske genstande inden for tre specifikke områder:

Bakkehussamlingen: Litteratur, kunst og kulturhistorie tilknyttet ægteparret Knud Lyne Rahbek og Kamma Rahbek samt et udvalg af guldalderens personligheder, der var tilknyttet Bakkehuset i Rahbekparrets levetid.

Storm P. samlingen: Kunstværker og private genstande relateret til tegneren og satirikeren Robert Storm Petersen.

Alhambrasamlingen: Scenekunstens humor og satire fra midten af 1800-tallet og frem til i dag. Samlingens genstande, dokumenter, optagelser, fotos og kunstværker dækker både teatrenes forestillinger, forlystelsesstedernes historie og væsentlige personers liv og arbejde indenfor dette felt.

Hvis du ønsker at tilbyde materiale til Frederiksbergmuseerne

Når vi indsamler til museets samlinger, så indsamler vi for at bevare materialet for eftertiden, da vi mener, at det har en relevans i fortællingen om dansk kultur- og kunsthistorie og det danske samfund gennem tiderne. Derfor er det vigtigt for os at vide så meget som muligt om det materiale, vi indsamler.

Inden du kontakter museet for at tilbyde dit materiale til vores samlinger, kan du stille følgende spørgsmål:

  • Fortæller materialet en særlig historie?
  • Kender du til materialets proveniens, dvs. dets oprindelse, anvendelse og tidligere ejerforhold?
  • Er materialet fysisk i sådan en stand, at det kan bevares?
  • Kan materialet knyttes til indsamlingsområdet hos enten Bakkehuset, Storm P. eller Alhambra?

Henvendelse til Frederiksbergmuseerne

Vi kan bedst behandle din henvendelse ved at modtage en mail med fotos af materialet samt nogle ord tilknyttet ovennævnte spørgsmål.

Du har mulighed for at skrive til:

Bakkehussamlingen: Faginspektør Rikke Lagersted Olsen, rlo@frederiksbergmuseerne.dk

Storm P. samlingen: Faginspektør Nikolaj Brandt, nbr@frederiksbergmuseerne.dk

Alhambrasamlingen: Faginspektør Rikke Rottensten, rro@frederiksbergmuseerne.dk

Generelt om museets samlinger: Samlingsinspektør Connie Hansen, cha@frederiksbergmuseerne.dk