HVOR GÅR GRÆNSEN?

Et dialogbaseret undervisningsforløb der undersøger humorens og satirens forhold til vigtige temaer som køn, religion og globale konflikter. I 2024 foregår forløbet i særudstillingen "Den censurerede udstilling om censur", hvor vi gennem skrive- og tegneøvelser undersøger, hvor grænserne går for den satiriske kunst.

målgruppe
Udskoling, Ungdomsuddannelser, VUC
Fag
Dansk, Drama, Historie, Samfundsfag
museum
STORM

Humor og satire kan åbne for vigtige samtaler, men kan også slutte dem brat når noget bare er langt over grænsen. I forløbet mødes museets undervisere med de store elever og debatterer, hvor grænsen går for, hvad der er god humor og satire

Vi ser på historiske kilder fra scene- og tegnekunsten og undersøger humorens forhold til vigtige temaer som køn, religion og krig. Gennem en dialogbaseret undervisning får eleverne forståelse for, hvorfor det, der er dybt sårende for den ene, er totalt grineren for andre. De forstår også, hvordan grænserne flytter sig over tid og på tværs af kulturelle skel og traditioner.

I “Den censurerede udstilling om censur” diskuterer vi forholdet mellem censur og satire. Hvad er det for censurerende kræfter der findes? Og hvilke kreative krumspring har satirikere gjort for at omgå censuren?

Booking skal ske via booking knappen ovenfor. Opklarende spørgsmål til forløbet kan mailes til museet på storm@frederiksbergmuseerne.dk
Er du fra en skole på Frederiksberg og vil benytte vores lokaltilbud (indtil påske), skal du maile din booking til os.

I samarbejde med forlaget Columbus har vi udviklet et undervisningsmateriale til fagene dansk, historie og samfundsfag i det almene gymnasium. Udskolingsklasser kan også bruge materialet til inspiration og fordybelse. Pdf’er kan hentes her:

Censur og satire – et censureret udvalg til dansk, historie og samfundsfag

Censur og satire – et censureret udvalg til dansk

Censur og satire – et censureret udvalg til historie

Censur og satire – et censureret udvalg til samfundsfag