Sprog og poesi i Den nye hjørnestue

I Bakkehusets nye hjørnestue er der fokus på ord, sprog og poesi. Den nye hjørnestue er et rum for samtale og ordleg. Rummet er skabt af digteren Morten Søndergaard, som i sit forfatterskab arbejder med, hvordan tekster får tilført betydning gennem det stof, teksten meddeler sig i.

målgruppe
Udskoling
Fag
Dansk
museum
Bakkehuset

Samtalerne i Den nye hjørnestue er frie, kreative og legende, inspireret af den poesi og de ord, som møder jer i rummet. Hver samtale åbnes ved hjælp af et af de kunstværker og tekster, der findes i rummet. Der er 29 alfabetskabe med små tableauer i rummet og dertil hørende tekster, som er skrevet af Morten Søndergaard. For at finde ud af, hvilket alfabetskab og hvilken tekst der skal danne rammen for jeres samtale, har vi en kuglebane med et alfabet til rådighed. Samtalerne i hjørnestuen hjælpes på vej af museets underviser, men det er op til eleverne selv at skabe deres samtale.

OBS! Der er plads til otte elever per samtale.

Den nye hjørnestue er en videreførelse og en nyfortolkning af den salonkultur og det litterære mødested, ægteparret Kamma og Knud Lyne Rahbek skabte i Bakkehuset for 200 år siden på overgangen mellem oplysningstiden og romantikken. I romantikken rettede man blikket både indad og udad. De historiske stuer i Bakkehuset rummede på den ene side en intimitet og lidenhed, mens samtalerne i stuerne pegede udad og søgte det store udblik mod samtidens videnskab, filosofi og litteratur. Vekselvirkningen mellem udblik og indadvendthed eksisterer også i Den nye hjørnestue, men det er deltagerne selv, som med deres frie, åbne samtale fylder rummet ud.

Forløbet henvender sig til valgfag og dansk, og det understøtter kompetenceområderne læsning og fortolkning for 9. klasse.

Booking

I Den nye hjørnestue er der kun plads til 8 elever af gangen. Samtalen skal bestilles på forhånd, minimum 1 uge før besøget.
Du bestiller ved at sende en mail til bakkehuset@frederiksbergmuseerne.dk og afvente bekræftelse. Husk venligst at oplyse skole, klassetrin, antal elever/lærere, kontaktnavn og kontakt-tlf.nr. Du kan også ringe og spørge nærmere til ledige tider og muligheder på tlf. 33 31 43 62 (tirsdag-fredag kl. 11-17).