Bakkehuset

Rahbeks historiske stuer

Permanent

Sted
Rahbeks Allé 23
1801 Frederiksberg C


E: bakkehuset@frederiksbergmuseerne.dk
T: 33 31 43 62

På Bakkehuset er du kommet på besøg hos ægteparret Kamma og Knud Lyne Rahbek. I deres privat hjem, de historiske stuer, samledes guldalderens kendte og ukendte personligheder til hyggeligt samvær, kulturel udveksling, inspiration, oplæsning og debat. Bakkehuset er et autentisk indrettet guldalderhjem, hvor 1800-tallets livsformer, kultur og litteratur ses igennem to historiske personers optik. Et besøg i Bakkehuset er en sanselig oplevelse af en af de mest centrale perioder i den danske kulturhistorie – guldalderen.

Kamma og Knud

Kamma og Knud Lyne Rahbek ejede Bakkehuset fra 1802 til 1830 og på deres tid kom koryfæer som H.C. Andersen, Adam Oehlenschläger, H.C. Ørsted, N.F.S. Grundtvig, B.S. Ingemann, Johan Ludvig Heiberg og mange flere i hjemmet. De mange forfattere og videnskabsfolk bidrog alle på hver deres måde til Bakkehusets historie og unikke stemning. I ægteparrets gule dagligstue blev der diskuteret, læst op, sunget og spillet, og Kamma Rahbek serverede sin berømte te. Når der ikke var gæster, flød dagligstuen med Kamma Rahbeks materialer til tegning, brevskrivning og æskeværkstedet. I arbejdsværelset sad Knud Lyne Rahbek fordybet i sine manuskripter og korrekturark, hvis ikke han var engageret på Københavns Universitet, Det Kgl. Teater eller i hovedstadens mange foreninger. Han var forfatter, professor, teaterdirektør, tidsskriftsredaktør og smagsdommer, og sammen med hustruen Kamma skabte han et samlingspunkt for mange af guldalderens unge digterspirer.

De historiske stuer er indrettet med mange af ægteparrets originale møbler, men også møbler og genstande som har tilhørt nogle af de mange gæster fra Rahbeks kreds.

Hør mere om de historiske stuer 

Lyt til Bakkehusets historier og oplev husets stemning i vores app