15.02.22

Nye profiler til bestyrelsen for Frederiksbergmuseerne

Frederiksbergmuseerne har været under markant udvikling siden fusionen i 2013, hvor der er sket en femdobling af besøgstallet, særlig i kraft af Cisternernes succes.

Museerne har markeret sig med et strategisk arbejde på social og sundhedsområdet, Møstings Hus og Bakkehuset har gennemgået en omfattende restaurering og nyudvikling, forskningsområdet er styrket med øget fondsstøtte og senest er Storm P. Museet og Alhambra samlet i STORM. Museet for humor og satire.

I forlængelse af den store forandringsproces museerne har gennemgået, har det også været oplagt at se på bestyrelsessammensætningen. Med de aktuelle ændringer står Frederiksbergmuseerne nu godt rustet til nye aktiviteter på såvel formidlings- som på forskningsområdet.

Nye Profiler

For at styrke Frederiksbergmuseernes fokus på strategiske partnerskaber samt indholds- og forretningsudvikling indtræder Nadia Kløvedal Reich, udviklingsdirektør for SPEKTA, i bestyrelsen.

Nadia Kløvedal Reich er cand.scient.soc fra RUC og har siden 90´erne arbejdet med strategisk ledelse og kvalitetsudvikling i både det offentlige og det private erhvervsliv. Gennem en lang årrække har hun været leder i DR. En del af årene som fiktionschef med ansvar for den strategiske og udvikling af repertoiret af søndagsdramatik, satire og børnedramatik. Hun har fra 2014-18 været Højskoleforstander på den Europæiske filmhøjskole. I dag er Nadia Kløvedal Reich udviklingsdirektør hos SPEKTA, hvor hun er i spidsen for såvel indholdsudvikling, strategiske partnerskaber samt den strategiske forretnings- og virksomhedsudvikling.

Ind træder også, nyudnævnt formand for kultur og fritidsudvalget i Frederiksberg Kommune, Lotte Kofoed (SF). Hun er administrationsøkonom og professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation og har erfaring med politisk drevne organisationer og netværk indenfor kommunalpolitiske områder. Hendes fokusområde er frivillighed med et særligt fokus på sårbare borgere samt integrationsprojekter.

Genudpegninger

Christian Have er genudpeget som formand for bestyrelsen. Ud over at være indehaver af HAVE Kommunikation & PR, som er Skandinaviens største kommunikationsbureau på kulturområdet, har han med sin viden om kreative partnerskaber på tværs af kultur- og erhvervslivet og sit mangefacetterede engagement i kulturlivet sat sit markante præg på den danske kunst og kulturliv gennem flere årtier.

Dekan for Humaniora, på RUC, Julie Sommerlund, er udpeget som næstformand. Hun er uddannet i Moderne Kultur og Kulturformidling fra Københavns Universitet, og har en ph.d.-grad fra Copenhagen Business Schools Institut for Organisation. Hun har tidligere haft ledende stillinger på Det Kongelige Akademis Designskole og Københavns Universitet.

Genudpeget er også Peter Nørgaard Larsen, overinspektør og seniorforsker på SMK. Som mag.art. og ph.d. med speciale i udvekslingen mellem dansk og europæisk kunst fra 1800 og frem har han stor indsigt i Frederiksbergmuseernes museumsfaglige kerneområder. Han bestrider en lang række bestyrelsesposter og er tidligere vicedirektør på SMK.

Nikolaj Bøgh (C) har været medlem af kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune i en lang årrække. Han er cand.scient.pol fra Aarhus Universitet og arbejder som kommunikationsrådgiver. Han er del af en række bestyrelser og en markant stemme i den offentlige kulturdebat særligt omkring bevaring af byens arkitektur og kulturmiljøer.

Maria Eichhorn (Å) har studeret på Det fynske kunstakademi og har desuden en kandidatgrad i byplanlægning og geografi fra RUC. Hun arbejder som kulturel byplanlægger i Københavns Kommune og er engageret i flere bestyrelser i kulturlivet.

Bestyrelsen ser frem til at til at virkeliggøre de mange aktiviteter sammen med medarbejderne.

For yderligere information, kontakt direktør for Frederiksbergmuseerne; Astrid la Cour tlf. 28578688, alc@frederiksbergmuseerne.dk