23.03.22

Mindful Museum / Hvor langsomt kan du se ?

I museumsverdenen er der for tiden et stort fokus på såkaldt Slow Looking, en metode hvor man ser langsomt på kunst.
Flere toneangivende museer såsom The Met, MoMa og Tate Gallery udbyder således allerede Slow Looking forløb, som et fast tilbud til deres museumsgæster. Nu følger Frederiksbergmuseerne trop med deres nye tiltag Mindful Museum.

Den gennemsnitlige museumsgæst bruger normalt mellem 3-30 sekunder på at se på et enkelt kunstværk. Men hvad sker der, hvis man i stedet bruger fem minutter, femten minutter, en time eller en hel eftermiddag på at se detaljeret på ét enkelt værk? Dette er hele grundtanken bag Slow Looking. En metode baseret på idéen om, at hvis man virkelig vil lære et kunstværk at kende, skal man investere tid. At metoden derudover også kan have en række positive indvirkninger på den enkeltes mentale sundhed, og bl.a. fungere stressforebyggende, gør den endnu mere værd at stifte bekendtskab med.

Mindful Museum
Mindful Museum er Frederiksbergmuseernes seneste tiltag. Her guides besøgende i Slow Looking med fokus på udvalgte værker eller æstetiske rum. Tilbuddet er for alle og kræver ikke forberedelse eller forkundskaber andet end tålmodighed og nysgerrighed. Forløbene foregår eksklusivt med et begrænset antal deltagere, for at værne om fordybelsen og sikre alle plads i den efterfølgende dialog.

Slow Looking metoden trækker på elementer fra meditation og mindfulness. Men hvor disse metoder bruger deltagernes vejrtrækning og krop som anker, er det i Slow Looking, det enkelte kunstværk eller æstetiske rum, man vender tilbage til, når tankerne flyver. Derfor kan man opleve Slow Looking som både en mental pause i en hektisk hverdag, og som et værktøj til at styrke fokus, koncentration og kreativ tænkning.

I en tid hvor flere og flere diagnosticeres med stress, angst eller depression er der netop brug for at kunne stoppe op og tage en mental pause. I WHO´s rapport fra 2019, om kultur og sundhed, pegede de netop på kunstens forebyggende potentiale.

Mindful Museum med Slow Looking er således også en del af Frederiksbergmuseernes mangeårige indsats på social- og sundhedsområdet – og en del af den internationale bølge af brobygning mellem kultur og sundhed.

For mere information om Frederiksbergmuseernes Mindful Museum og/eller deres øvrige social- og sundhedsindsatser, kontakt museumsinspektør for kultur og sundhed, Cecilie Monrad cmo@frederiksbergmuseerne.dk