Undervisningsansvarlig

Frederiksbergmuseerne ønsker at styrke museets undervisnings- og læringspraksis og opslår derfor en stilling som undervisningsansvarlig. Museet består af Bakkehuset, STORM – museet for humor og satire, Cisternerne og Møstings. Det er fire meget forskellige eksterne læringsrum med rum for en divers og tværfaglig undervisningspraksis, som kan udvikle en bred vifte af kompetencer hos de børn og unge, der besøger os som led i undervisningen.

Ambitionen for undervisningen på Frederiksbergmuseerne er at sikre tilbud af høj pædagogisk og didaktisk kvalitet for børn og unge mellem 0-18 år. Museet er et særligt læringsrum. Vi forventer at du er med til at definere, udvikle og implementere den særlige pædagogiske markør, som kommer til at kendetegne undervisningen på Frederiksbergmuseerne.

Vi lægger vægt på at udviklingen sker i tæt samarbejde med og på baggrund af de øvrige fagligheder på museet og andre eksterne samarbejdspartnere. Undervisningen på museerne skal indgå som en selvfølgelig del af åben skole samarbejder, ligesom museerne med tiden skal være en respekteret og relevant samarbejdspartner for fordybelsesprocesser og afprøvning af nye metoder til undervisning i eksterne læringsrum.

De fire besøgssteder har forskellige faglige og stedsspecifikke kvaliteter. Det åbner for mange fagkombinationer og læringsmål. I første omgang vil der være fokus på at udvikle tilbud til Bakkehuset og STORM.

Det skal du:

I jobbet bliver du ansvarlig for udvikling og implementering af museets undervisnings- og læringsprofil for dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser i form af undervisningsforløb, som understøtter dagtilbuds læreplanstemaer, grundskolens gældende fællesmål og ungdomsuddannelsernes læreplaner.

Du skal undervise regelmæssigt og samtidig være del af udviklingsprocesser. Ud over dig vil der være tilknyttet et team af studerende, som også skal varetage undervisningen på besøgsstederne. Derfor skal du som en del af jobbet oplære og kompetenceudvikle de studerende, for den vej rundt at sikre kvaliteten i det konkrete møde mellem museum og undervisningssektor.

For at sikre en praksisbaseret og refleksiv arbejdsproces, er det væsentligt, at du er interesseret i at udvikle Undervisningsafdelingen på baggrund af evalueringer med brugerne og erfaringer fra museet.

Kvalifikation og kompetencer

Vi forventer, at du:

  • Har en professions- eller universitetsuddannelse med fokus på pædagogik og/eller et af museets ansvarsområder
  • Har erfaring med undervisning i eksterne læringsrum
  • Har udviklet og gennemført pædagogiske og didaktiske forløb
  • Kan udvikle og implementere forløb og processer – selvstændigt og i dialog med relevante partnere
  • Har et drive, både når det gælder udviklingsprocesser og i at kvalificere driften
  • Er grundlæggende interesseret i museets genstandsfelter

Frederiksbergmuseerne tilbyder:

En hurtigt arbejdende, tæt organisation, hvor du ikke møder bureaukrati, men lyst til at skabe forandringer og solid praksis hele vejen rundt.

Museet har 15 fastansatte medarbejdere og en stor gruppe af studerende med forskellige faglig baggrund, som varetager en bred palette af opgaver: værter, omvisninger, undervisning, afvikling ved event mm.

Frederiksbergmuseerne består af Cisternerne, Bakkehuset, Storm og Møstings. Alle fire museer og udstillingssteder ligger på Frederiksberg i indbyrdes gåafstand og bindes sammen af Frederiksbergs to smukke parker, Søndermarken og Frederiksberg Have.

Din daglige reference vil være Formidlingschef Sidsel Risted Staun.
Stillingen er på 25 timer pr. uge

Ansøgning sendes via Jobindex.

Ansøgningsfrist: 13. juni 2022.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Sidsel Risted Staun M: 30738004 eller srs@frederiksbergmuseerne.dk