Bakkehusets bibliotek og samlinger

Ud over møbler og genstande, som har tilhørt Kamma og Knud Lyne Rahbek samt medlemmer af Bakkehuskredsen, består Bakkehusets samling af den såkaldte ”Bakkehussamling”. Bakkehussamlingen er en stor brev- og manuskriptsamling på ca. 12.000 enheder. Samlingen rummer breve fra mange forskellige personligheder fra 1700- og 1800-tallet, heriblandt Kamma og Knud Lyne Rahbek og kunstnere som Adam Oehlenschläger, H.C. Andersen, Magdalene Thoresen, Johanne Luise Heiberg og Elisabeth Jerichau Baumann.

Der arbejdes løbende på at udvide og formidle den digitale samling.

Søg i Bakkehussamlingen

Biblioteket

Efter museets åbning i 1925 opstod en bibliotekssamling, som består af tre undersamlinger:

  • Ewald-samlingen med værker af digteren Johannes Ewald
  • Rahbek-samlingen med Knud Lyne Rahbeks egne bøger
  • Bakkehus-samlingen med ældre og nyere bøger fra Bakkehuskredsens forfattere og anden litteratur om oplysningstiden og romantikken

Biblioteket indeholder desuden flere af Knud Lyne Rahbeks tidsskrifter, herunder en ikke helt komplet samling af de mest toneangivende: ”Minerva” og ”Den danske Tilskuer”.

Bøger og tidsskrifter skal fremsøges på stedet, og interesserede kan henvende sig til museumsinspektør, Rikke Lagersted-Olsen, for at få adgang.