H.C. Andersen og eventyrene

Med udgangspunkt i H.C. Andersens berømte eventyr undersøger vi, hvad tingseventyret er for en genre og hvad besjæling vil sige.

målgruppe
0.-3. klasse / Indskoling, 4.-6. klasse / Mellemtrin
Fag
Dansk
museum
Bakkehuset

Målgruppe: 3.-4. klasse
Varighed: 1,5 time
Pris: 650 kr.
Max antal: 28 deltagere
Kontakt: bakkehuset@frederiksbergmuseerne.dk

H.C. Andersen er en af de mest berømte danske forfattere, men selvom han blev kendt allerede i sin egen levetid, var vejen mod skriveriet lang og fyldt med udfordringer.

H.C. Andersen besøgte flere gange ægteparret Kamma og Knud Lyne Rahbek i Bakkehuset, mens han var en ung digterspire, som stadig var i gang med at finde sin vej i livet. I dette undervisningsforløb undersøger, hvem H.C. Andersen var som person og hvordan han overhoved blev eventyrforfatter. Derudover arbejder vi med tingseventyret som genre og hvad besjæling er for en størrelse.

Før museumsbesøget: Som forberedelse skal eleverne læse eventyret “Den grimme ælling” af H.C. Andersen sammen med deres lærer hjemme i klassen. Anslået forberedelsestid: 1 lektion.

Under museumsbesøget: I dette undervisningsforløb får eleverne en dialogbaseret omvisning i et af de hjem, H.C. Andersen færdedes i som ung. Vi taler om, H.C. Andersens opvækst og hans forfatterskab med udgangspunkt i eventyret “Den grimme ælling”. I sidste del af forløbet arbejder eleverne i grupper af to personer, og de laver små, kreative øvelser i meddigtning med udgangspunkt i H.C. Andersens tingseventyr. Vi taler om, hvad et tingseventyret er, hvad besjæling er for en størrelse og museumsunderviseren læser eventyret “Tepotten” højt. Museumsbesøgets varighed: 2 lektioner.

Efter museumsbesøget: Det er frit og op til læreren selv, hvordan I i klassen vil efterbehandle besøget på Bakkehuset.

Kompetencemål: Forløbet læner sig op ad kompetencemålene:

Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer.

Fortolkning: Eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster.