“Der er et yndigt land” - Nationalromantik og fædrelandssange

Hvorfor skrev Adam Oehlenschläger sin nationalsang, og hvilken forbindelse har den til den romantiske periode generelt?
I dette undervisningsforløb dykker vi ned i 1800-tallets fædrelandssange og analyserer dem indholdsmæssigt og genremæssigt for til sidst at kunne perspektivere dem til nationalromantikken. Vi sammenligner sangene med moderne fædrelandssange for at kunne diskutere begreber som national identitet og danskhed i dag.

målgruppe
7.-10. klasse / Udskoling
Fag
Dansk
museum
Bakkehuset

Målgruppe: 8.-10. klasse
Type: Undervisningsforløb
Varighed: 1 time 30 min.
Pris: 650 kr.
Kontakt: bakkehuset@frederiksbergmuseerne.dk

Med udgangspunkt i Bakkehusets interiører og det litterære mødested, som udfoldede sig i Kamma og Knud Lyne Rahbeks hjem i begyndelsen af 1800-tallet, sætter vi fokus på, hvad nationalromantikken er for en periode. Hvorfor blev der skrevet så mange fædrelandssange, og hvordan blev kunsten en medvirkende faktor i forhold til opbygningen af national identitet i 1800- tallet? Nationalromantikken forsøges beskrevet både litterært, filosofisk og billedkunstnerisk i forløbet, men den litterære romantik vil vægte mest.
Flere af romantikkens forfattere kom som gæster i Bakkehuset, og under forløbet retter vi blikket mod to af forfatterne: Adam Oehlenschläger og H.C. Andersen. Oehlenschläger og Andersen har begge skrevet fædrelandssange, og de er udvalgt for at fange periodens historiske og kunstneriske spændvidde. Vi sætter de to forfattere i relation til deres litterære og historiske kontekst.

Forberedelse før museumsbesøget:

Som forberedelse før museumsbesøget skal eleverne have læst Adam Oehlenschlägers “Der er et yndigt land” og H.C. Andersens “I Danmark er jeg født”. Forberedelsen varetages af klassens egen lærer. Forberedelsens anslåede varighed: 1 lektion.

Under museumsbesøget:

Under museumsbesøget får eleverne først en dialogbaseret rundvisning i Bakkehuset, hvor vi taler om nationalromantikken som periode, og rundvisningen følges op af gruppearbejde, hvor der tages udgangspunkt i Adam Oehlenschlägers og H.C. Andersens fædrelandssange. Til sidst præsenterer grupperne deres besvarelser for hinanden. I gruppearbejdet arbejder eleverne både med tekst- og billedmateriale. Varighed: 2 lektioner.

Efter museumsbesøget:

Undervisningsforløbet afsluttes på museet, og det er derfor helt op til læreren selv, hvordan man vil følge op på museumsbesøget.

Materialer til download:

Hent lærervejledning
Hent forberedelsesmateriale til forløbet

Færdighedsmål: Eleven kan sætte tekster i perspektiv til litterær og kulturel tradition og udvikling gennem litteraturhistorisk læsning og dansk litteraturs kanon.

Vidensmål: Eleven har viden om kulturelle og litterære perioder og dansk litteraturs kanon