Den nye hjørnestue – et undervisningsforløb om poesi og sprog

målgruppe
7.-10. klasse / Udskoling
Fag
Dansk
museum
Bakkehuset

I Bakkehusets nye hjørnestue er der fokus på ord, sprog og poesi. Det er et rum for samtale. Rummet er skabt af digter Morten Søndergaard, som i sit forfatterskab generelt arbejder med, hvordan en tekst får tilført betydning gennem det stof, teksten meddeler sig i.

Samtalerne i Hjørnestuen faciliteres af museets underviser, og der er plads til otte personer per samtale. Samtalen åbnes af et kunstværk og tekst og rummets bogstaver, tekster og alfabetskabe danner rammen for elevernes samtale, men retningen bestemmer deltagerne selv.

Klassen deles derfor ind i hold, som på skift deltager i en samtale i hjørnestuen og laver skriveøvelser i vores øvrige udstillingsrum, inspireret af Morten Søndergaards poesi. Klassens lærer varetager opgaven med skriveøvelserne efter museumsunderviserens vejledning. Opgaver til skriveøvelsen udleveres på dagen.

Den nye hjørnestue er en videreførelse og en nyfortolkning af den salonkultur og det litterære mødested, ægteparret Kamma og Knud Lyne Rahbek skabte i Bakkehuset for 200 år siden på overgangen mellem oplysningstiden og romantikken. I romantikken rettede man blikket både indad og udad. Stuerne i Bakkehuset rummede på den ene side en intimitet og lidenhed, mens samtalerne i rummet pegede udad og søgte det store udblik mod samtidens videnskab, filosofi og litteratur. Vekselvirkningen mellem udblik og indadvendthed eksisterer også i den nye hjørnestue, men det er deltagerne selv, som med deres frie, åbne samtale fylder rummet ud.

Forløbet understøtter kompetenceområderne Læsning og Fortolkning for 9. klasse:

Læsning: Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning.
Fortolkning: Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster.

Læs mere om Den nye hjørnestue

Praktisk

Varighed: 2 timer

Pris: 650 kr.

Antal: max 28 elever