Adam Oehlenschläger og Søndermarken

I denne temaomvisning sætter vi fokus på romantikkens natursyn, mens vi vandrer rundt i den stemningsfulde park. Vi oplever på egen krop, hvad den romantiske vandring handler om, mens vi taler om havedesign, naturopfattelse og forholdet imellem natur og digtning i romantikken.

målgruppe
Ungdomsuddannelser, VUC
Fag
Dansk, Historie
museum
Bakkehuset

“Aldrig en Skov jeg saa yndig har funden, Kiær for mit Hierte, som Søndermarks-Lunden.” Sådan skriver digteren Adam Oehlenschläger i sin digtcyklus “Frederiksberg”, og den romantiske digter havde et ganske særligt forhold til Søndermarken på Frederiksberg.

Søndermarken bliver ofte kaldt romantikkens arnested i Danmark, fordi det var her Adam Oehlenschläger og vennen Henrich Steffens gik rundt og diskuterede den romantiske filosofi første gang. Her fik Oehlenschläger formentlig idéen til digtet “Guldhornene”, og i Søndermarkens kuperede terræn hentede han senere inspiration til mange andre digte. Søndermarken er den første af de kongelige haver i Danmark, som bliver omdannet til et romantisk haveanlæg, og i løbet af omvisningen analyserer vi, hvad der er af romantiske træk i haven og hvilken form for vandring, havens arkitektur lægger op til.

Mødested: Gruppen møder guiden ved Bakkehuset, og derefter spadserer vi sammen op til Søndermarken. Samlet set varer omvisningen ca. 1 time og 15 min.
Pris: 650 kr. for temaomvisningen.
Målgruppe: HF, HTX, STX, VUC, max. 28 elever

Undervisningsmateriale kan hentes her

Temaomvisningen i Søndermarken kan med fordel suppleres af et besøg i Bakkehuset.