Møstings

Veo Friis Jespersen og Mikael Thejll: Genspejl Skær og Skygge Fald

9. januar 2016 - 21. februar 2016

Dato
9. januar 2016 - 21. februar 2016
Sted
Andebakkesti 5
2000 Frederiksberg


E: moestings@frederiksbergmuseerne.dk
T: 69 13 80 90

Veo Friis Jespersen og Mikael Thejll indtog Møstings Hus med en gennemgribende rumintervention, der gik i åben dialog med omgivelserne. Et alternativt rumforløb, et tangotæppe, skulptur, video, fotografi og vibrerende insektlyde var nogle af de mangeartede elementer, der dannede udgangspunkt for en undersøgelse af eksistensens og bevidsthedens foranderlige og fragmenterede karakter.

PÅTRÆNGENDE RUM
De eksisterende vægge i udstillingsrummene blev i installationen ”Genspejl skær og Skygge fald” forsynet med skalvægge – en slags væggenes membran – der fik rummene til at snævre sig ind og trænge sig på. I den indsnævrende bevægelse fik konstruktionen samtidigt udvidet vores bevidsthed om rum og kropslighed.

Veo Friis Jespersen brugte spejle, murernet og semi-transparent akrylplastik som beklædning af de opførte vægge, et greb der både bremsede og tilskyndte blikket og ikke mindst vores nysgerrighed. Gennem de matterede og halvgennemsigtige vægge kunne vi skimte forskellige objekter og skulpturelle former. På symbolsk vis kommer væggene i sine spejlinger til at mime de uklare eller gådefulde aspekter i vores forståelse af virkeligheden og os selv. Dét, vi næsten ved.

I sin del af installationen arbejdede Mikael Thejll med forholdet mellem det udelukkede og det indelukkede. På printede tapeter holdt i Thejlls kendetegnende grafiske stil, der låner fra russisk revolutionsæstetik såvel som tegne-seriens prikkede farveforløb, mødte vi igen og igen et trådnet med forskellige plakater med et billedligt og sprogligt udsagn, der mentalt og kropsligt fungerede som en membran eller skygge i mellemrummet mellem inde og ude.

SPEJLINGER OG SYMMETRI
Symmetri, og subtile brud på symmetrien, var et gennemgående kunstnerisk virkningsmiddel i Thejll og Friis Jespersens installationsværk. Som titlen markerer var udstillingens installatoriske konstruktion en rumlig og poetisk afsøgning af genspejlinger, lys og skygge – de effekter, der både skaber og bryder symmetrien. Symmetri bandt de to kunstneres umiddelbart vidt

Om kunstnerne

Veo Friis Jespersen er uddannet ved Det Kongelige Danske Kunstakademi (1986-1994). Hun har blandt andet udstillet på Den Frie, Viborg Kunsthal, Charlottenborg, Esbjerg Kunstmuseum og Glyptoteket. Internationalt bl.a. på ”MAM”; Museo De Arte Moderno, Chile og ”Worm Gallery”, Valpariso, Chile. Friis Jespersen er desuden medstifter af Skulpturi.dk.

Mikael Thejll (f. 1952) er uddannet ved Det Kongelige Danske Kunstakademi (1977-1984). Han har udstillet på blandt andet Fondation Cartier, Venedig Biennalen, Overgaden, Den Frie, Museet for Samtidskunst Roskilde og Viborg Kunsthal. Thejll er desuden medstifter af udstillingsrummet Skulpturi.dk.