Møstings

Tinne Zenner & Eva la Cour: Arctic Stations

29. februar 2020 - 28. juni 2020

Dato
29. februar 2020 - 28. juni 2020
Sted
Andebakkesti 5
2000 Frederiksberg


E: moestings@frederiksbergmuseerne.dk
T: 69 13 80 90

I duo-udstillingen Arctic Stations anvendte de to billedkunstnere Tinne Zenner & Eva la Cour billedkunst og film til at undersøge forholdet mellem politik og videnskab i kontekst af det geopolitiske Arktis.

Udstillingen var rodfæstet i en fælles rejse til øen Qeqertarsuaq i det vestlige Grønland, som indtil 1953 var Danmarks administrative hovedsæde for Nordgrønland. I dag er den tidligere administrationsbygning blevet til et kulturhistorisk museum, mens Københavns Universitet har overtaget forskningsstationen Arktisk Station, og Danmarks Tekniske Universitet driver øens magnetiske observatorium.

Titlen Arctic Stations henviste således til udstillingens stedsspecifikke afsæt, men også til dens rumlige organisering: Tre værkinstallationer fungerede som uafhængige kunstneriske artikulationer af det langvarige og multifacetterede researcharbejde, som lå til grund for Zenner og la Cours samarbejde. Betragtet ikke bare som udstillingens rumlige arkitektur, men også som et slags historisk rum, tog de tre installationer, særligt ved brug af 16mm film, afsæt i visuelle registreringspraksisser indenfor botanikken, geofysikken og antropologien. Her skulle visuel registrering dog ikke forstås som objektiv eller autentisk repræsentation, men netop som en historisk effekt; mediering af videnskablig data ikke forstås som neutral formidling, men som billedpraksis.

Det tillod professionelle blikke, kønnede positioner, personlige anekdoter, miljø og infrastruktur at træde i forgrunden: Tinne Zenner og Eva la Cour anskuer, med andre ord, videnskabelige praksisser i Qeqertarsuaq som forsat billede på Danmarks tilstedeværelse i Grønland.

Arctic Stations var en spekulation over hvordan videnskabelige, institutionelle, industrielle og kommercielle praksisser er komplekst sammenspundne – om end videnskab ofte tales om som en isoleret størrelse.

Som en del af udstillingen skulle der være afholdt et seminar med titlen The Affective Economy of Doing Data. Hvor ønsket var at lade en håndfuld inviterede forskere og kunstneres arbejde og praksis intervenere i udstillingens afsøgning af nye perspektiver på adskillelsen mellem politik og videnskab. Seminaret blev aflyst grundet covid 19 og nedlukningen af samfundet.

Udstillingen var støttet af:

Statens Kunstfond, 15. Juni Fonden, Frederiksberg Kommune, Statens Værksteder for Kunst & Haki Stillads.