Møstings

På baggrund af de umulige forhold

25. september 2015 - 8. november 2015

Dato
25. september 2015 - 8. november 2015
Sted
Andebakkesti 5
2000 Frederiksberg


E: moestings@frederiksbergmuseerne.dk
T: 69 13 80 90

”Det er fælles skabt. Alligevel er vi der aldrig alle sammen samtidig. Der er meget imellem os; meget der be-sværliggør og holder os på afstand af hinanden. Dét, der findes i mellem os, er, hvad vi undersøger. Erfaringer af fremmedgørelse, penge, tid, affekt, organisering, intimitet, sygdom, reproduktion af os selv, er det stof, vi sammen forsøger at give form.”

Udstilling af Deirdre J. Humphrys, Andreas Johansen, Rasmus Brink Pedersen, Tine Tvergaard, Eskil Andreas Halberg, Ninna Poulsen, Joen Vedel, Anders Waagø og Thomas Bo Østergaard & Mia Isabel Edelgart

De ti unge samtidskunstnere tog til udstillingen i Møstings Hus udgangspunkt i deres egen gruppesammen-hæng i en poetisk undersøgelse af venskabet som fænomen i det moderne samfund. På tværs af video, installation, tegning og performance insisterer kunstnergruppen på venskabet som et politisk rum og et intimt fællesskab frem for et professionaliseret netværk.

Udstillingen bestod af fire forskelligt farvelagte rum: tre rum med bevægelse i form af film, og et rum i pause. Pausen har været en central figur i kunstnernes samarbejde, som en rammesættende rytme i et virvar af stemninger, ideer og følelser. Pausen er den stilhed, der altid vender tilbage og afbryder, en stilhed vi som interagerende og arbejdende individer ellers ofte svigter. Som en art benspænd har kunstnergruppen insisteret på pausen, i udstillingen såvel som i deres arbejdsproces.