STORM

Muser og matroner: Humor og erotik hos Storm P

27. januar 2018 - 23. september 2018

Dato
27. januar 2018 - 23. september 2018
Sted
Frederiksberg Runddel
2000 Frederiksberg


E: storm@frederiksbergmuseerne.dk
T: 38 86 05 00

Denne udstilling er helliget mesteren selv. Muser og matroner – Humor og erotik hos Storm P. viser værker fra kunstnerens meget store produktion af tegninger og malerier, som tematiserer forholdet kønnene imellem. Perspektivet i udstillingen er først og fremmest humoristisk, men kontrasteres også af udvalgte eksempler på den mere alvorlige side af humoristens kunst.

Storm P.s kunst og humor udspringer ganske naturligt af et mandligt blik. De tusindvis af bladtegninger afspejler samtidig tidens konventioner og kønsrollemønstre. I værkerne findes bl.a. kommentarer til kvinden som erotisk objekt, og ikke mindst det svære – ja, næsten umulige – i at dele tilværelsen med en repræsentant for det modsatte køn. Eksempelvis afspejler mange af hans værker på barok vis den temmelig hjælpeløse mand overfor det ophøjede og særprægede væsen – kvinden. Samtidig er der mange værker, fotos og private udsagn fra Storm P., der direkte og indirekte formidler humorens vigtige rolle i et kærlighedsforhold.

I Storm P.s billedverden møder vi et fantastisk galleri af mande- og kvindetyper. Genremæssigt er udvalget bredt – fra de tidligste vittighedsblades lavkomiske vitser til den bedste Storm P.ske crazy humor iblandet både mild og pågående satire. Udstillingen giver et træffende blik ind i de mange årtier, hvor Storm P. var toneangivende humorist i dagspressen og dermed tog pulsen på tidens opfattelse af køn og kønsroller. Udstillingen rummer desuden en biografisk del – om Storm P. og kvinderne i hans liv; ungdomsforelskelserne, kærlighedsaffærerne og ægteskaberne.

Udstillingen og det evigt aktuelle tema vil forhåbentligt invitere til både latter og debat! Som en del af udstillingens formidling har museet inviteret en række markante satirikere til at gå i dialog med Storm P. og emnet ‘humor, køn og erotik’. Det sker i korte videoindspark i selve udstillingen og i en række foredrag og debatarrangementer.

Udstillingen er støttet af Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt Tegneren Robert Storm Petersens Museumsfond.