Møstings

Michael Würtz Overbeck: INTO THE FUNNEL OF MELANCHOLY

11. januar 2019 - 24. februar 2019

Dato
11. januar 2019 - 24. februar 2019
Sted
Andebakkesti 5
2000 Frederiksberg


E: moestings@frederiksbergmuseerne.dk
T: 69 13 80 90

Med soloudstillingen INTO THE FUNNEL OF MELANCHOLY specifikt udformet til Møstings Hus’ udstillingsrum udfoldede Michael Würtz Overbeck en udstilling, der, gennem installation, objekter, skulptur og video, tog metaforisk og psykologisk karakter af en indre odyssé.

INTO THE FUNNEL OF MELANCHOLY belyste en fundamental følelse af ensomhed og et samhørighedstab med verden. Mennesket er faret vild med en følelse af meningsløshed i en verden, som grundlæggende forekommer uoverskuelig. Som menneske kan man blive ramt af en eksistentiel tomhed – melankolien – som rummer tvivl, mismod, og fremmedgjorthed overfor omverdenen. En nulpunktssituation og altopslugende intethed, hvor alt føles absurd og formålsløst.

Et andet fundamentalt vilkår, som vi ikke kan undslippe, er tiden. Tiden, som løber ud mellemhænderne på os, og som vi ikke kan fastholde eller få igen. Fra det øjeblik, vi kommer til verdenog begynder at eksistere, begynder tiden at rinde ud mod det øjeblik, hvor vi ikke er mere. Men vi lever også i skyggen af vores medmenneskers forgængelighed. Den andens forgængelighed og død interfererer med vores eget livsforløb og påvirker vores opfattelse af verden omkring os. Døden, tabet og melankolien var i udstillingen et ledemotiv for en afsøgning af de refleksioner, som vores egen og den andens forgængelighed sætter i gang. Konfronteret med forgængeligheden, forskydes forståelsen og perceptionen af verden, og de svar og forklaringsmodeller, der hidtil har synes fikserede, fremstår nu i flux. Dette afspejledes også i udstillingsarkitekturen, som gennem rumforskydninger og konstruerede gangforløb både ledte og desorienterede beskueren.

Udstillingen rejste således en række spørgsmål omkring eksistens, perception og betydningsdannelse. Kan vi i sidste ende isolere os og lukke en fragmenteret, absurd og kaotisk verden ude, som indtrængende presser sig på, men som vi ikke længere kan føle? Kan vi søge tilflugt i os selv? Er det muligt at finde ind til mellemrummet mellem tiden og intetheden? Mellemrummet, som er livet. Snarere end forklaring, maner disse spørgsmål til refleksion, og udstillingen kunne dermed anskues som en fragmentarisk undersøgelse af forskellige perspektiver, der ligger ovenpå hinanden og forbindes i en konstant vekselvirkning.

Udstillingen var støttet af Statens Kunstfond.

Om kunstneren

Michael Würtz Overbeck (f.1982) bor og arbejder i København. Han er uddannet fra Det Fynske Kunstakademi i 2010 og har blandt andet tidligere udstillet på Kunsthal Aarhus, OK Corral, Mohs Exhibit, C4projects, Overgaden, KH7, Spanien19C og Kvadrat16 i Danmark, og derudover på Rom8 i Bergen, Contemporary Image Collective i Cairo og The National Museum of Art (MUNAL) i Mexico City. Modtog Statens Kunstfonds præmiering for soloudstillingerne The Reminiscences of what once was i 2016 og In the interim of being and the void i 2014.