Bakkehuset

Kamma Rahbeks romantiske have

Permanent

Sted
Rahbeks Allé 23
1801 Frederiksberg C


E: bakkehuset@frederiksbergmuseerne.dk
T: 33 31 43 62

Med et besøg i Kamma Rahbeks romantiske have oplever man 1800-tallets æstetik, dufte og farver på den mest stemningsfulde måde. Haven kan opleves både forår, sommer og efterår, men har sin største farvepragt omkring maj og juni. Haven fuldender museumsbesøget på bedste vis, og i løbet af sommersæsonen arrangeres der både koncerter, oplæsninger og andre aktiviteter i haven.

I dag ligger Bakkehuset omkranset af en smuk lille museumshave, anlagt i en nytænkt romantisk havestil af landskabsarkitekt Charlotte Skibsted i 2017. Samme år blev det ottekantede Orangeri opført, tegnet af Rønnow Arkitekter. Orangeriet fungerer som frokostrestaurant i sommerhalvåret, og bygningen er inspireret af et ottekantet lysthus samt et lille orangeri, der lå i Bakkehusets have i 1700-tallet.

Haven rummer et bredt udsnit af de planter, som blev dyrket i haven i Kamma Rahbeks tid. Ud over plantesorter, som vi ved, at hun dyrkede i sin have, er der også anvendt planter, som er hentet fra hendes udsmykninger af æsker, gouacher og andet håndarbejde, hvor planteornamentikken har været et gennemgående tema. Kamma Rahbek havde en forkærlighed for plantesammensætninger i gule, sart gullige til hvidlige, gyldne, lyserøde og dybviolette blomster, og disse farvesammensætninger er der taget højde for i haven i dag.

Haven er en del af museets areal og historiske formidling. Haven er åben for publikum året rundt med gratis entré. En del af haven er imidlertid aflåst om natten.

– Det er ikke tilladt at lufte hunde i baghaven bag ved huset, hverken med eller uden snor

– Det er ikke tilladt at plukke af havens blomster og blade

– Medbragt mad må ikke nydes i haven – vi anbefaler i stedet et besøg i Orangeriet

Podcast om haven

“Alle blomsters kærlige veninde”

Kamma Rahbek var en sand haveentusiast og vidste meget om botanik og dyrkning. Da ægteparret købte Bakkehuset i 1802, fik hun mulighed for at dyrke og reorganisere den store have, der hørte til huset, og som i 1812 blev udvidet til i alt syv tønder land. Kamma Rahbek delte sin store botaniske viden med en kreds af professionelle gartnere, bl.a. overgartner ved Botanisk Have i København, Frederik Ludvig Holbøll.

I Kamma Rahbeks tid bestod haven af en prydhave, der lå tæt på huset, og en nyttehave lidt længere væk. Her dyrkede Kamma Rahbek både grøntsager, frugt og krydderurter. En del af høsten indgik i Bakkehusets egen husholdning, og en del blev solgt som gårdsalg. Kamma Rahbek førte nøje regnskab over høsten, og vi har derfor et godt indblik i, hvad hun dyrkede.

Der var en del træer i haven, heriblandt to store lindetræer foran bygningens facade, og foran huset var der et blomsteranlæg. Ægteparrets niece, Marie Louise Konow, har beskrevet, hvordan Kamma Rahbeks have var anlagt i moderne stil – dvs. som en romantisk landskabshave med bl.a. græsplæner som noget nyt og karakteristisk. Der findes desværre kun ganske få beskrivelser af ægteparrets have og ingen plantegninger.