Cisternerne

Ingvar Cronhammar: H

30. marts 2015 - 30. november 2015

Dato
30. marts 2015 - 30. november 2015
Sted
Søndermarken overfor Frederiksberg Slot
2000 Frederiksberg

E: cisternerne@frederiksbergmuseerne.dk
T: 30 73 80 32

“Med få, men enkle greb har Ingvar Cronhammar skabt et visuelt frapperende værk til Cisternerne på Frederiksberg. Det appellerer til sanserne og kalder på eftertanken.”

Berlingske

Vandet vender tilbage

33 år efter at Cisternerne blev drænet, vendte vandet tilbage til Cisternerne i Ingvar Cronhammars ambitiøse installation “H”.

Som besøgende var man omgivet af vand, både i form af et stort vandspejl, der dækkede gulvet, og 28 søjler af lysende, faldende vand. Via gangbroer bevægede man sig ind i et ukendt mørke. Vandet spejlede, reflekterede og var medskabende på såvel det visuelle som den musikalske del af projektet, der var skabt af komponisten Martin Hall.

Ingvar Cronhammars installation stod, karakteristisk for kunstneren, med en tyngde og kraft, der bedst kan beskrives som noget maskinelt. De besøgendes vandring ind i mørket var som at træde ind i maskinrummet på en monstrøs udefinerbar maskine. Ingvar Cronhammars kunstneriske greb i Cisternerne var nøgternt, uden det mindste anstrøg af sentimentalitet, og alligevel kunne værket danne metaforer for sindets tilstande – det anelsesfulde og underbevidste.

Omtale
Berlingske3. marts 2015
Politikken6. marts 2015
Kristeligt Dagblad17. marts 2015
I DO ART29. marts 2015
Kunsten.nu9. marts 2015
Louisiana Channel30. november 2015

Jeg synes, at alt går så helvedes stærkt i den her verden – det er et højhastighedslokomotiv. Så der er brug for en pause. Et lille helle.”

Ingvar Cronhammar

Om kunstneren

Ingvar Cronhammar (1947-2021) var en anerkendt dansk/svensk billedhugger uddannet fra Århus Kunstakademi (1968-71). Hans kunstneriske praksis spænder mellem kunst, design og arkitektur. Et af hans mest kendte værker er den monumentale skulptur ELIA (2001), der står tæt ved Herning. Cronhammer blev bl.a. blevet tildelt Eckersberg Medaillen i 1993, Statens Kunstfonds livsvarige ydelse i 1995, Thorvaldsen Medaillen i 2003 og Ridderkorset af Dannebrogordenen i 2007.

TAK TIL

A Hereford Beefstouw, A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal,

ASP Holmblad, Augustinus Fonden, Beckett-Fonden, Bryggeriet, Det Obelske Familiefond, Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, Elefantriste, Frederiksberg Fonden, Frederiksberg Forsyning

Frederiksberg Kommune, Grundfos, Helle Mau Jensen og Døtres Almennyttige Fond, Konsul George Jorcks og Hustru Emma Jorcks Fond, Nils Stærk, Ny Carlsbergfonden, Statens Kunstfond, Tiger.