Bakkehuset

Den nye hjørnestue på Bakkehuset

Permanent

Sted
Rahbeks Allé 23
1801 Frederiksberg C


E: bakkehuset@frederiksbergmuseerne.dk
T: 33 31 43 62
Billet til Den nye hjørnestue inkluderer entré til Bakkehuset Køb billet

Praktisk info

De åbne hjørnestuesamtaler finder sted på følgende dage:

Fredag kl. 15 og kl. 17
Lørdag-søndag kl. 13 og kl. 15

Hjørnestuesamtalerne skal bookes forud og har en varighed af ca. 30 minutter. Entré til Bakkehuset er inkluderet, når du køber en billet til Den nye hjørnestue.

Du kan melde dig til hjørnestuesamtalerne med folk, du kender på forhånd, eller du kan melde dig til på egen hånd. Det er også muligt at booke hjørnestuen som en gruppe.

Ud over de åbne hjørnestuesamtaler kan man naturligvis besøge den nye hjørnestue på egen hånd i museets åbningstid, men her vil kun ét udvalgt kunstskab være åbent.

Den nye hjørnestue

For 200 år siden mødtes digtere, forfattere og videnskabsfolk hos ægteparret Kamma og Knud Lyne Rahbek for at diskutere, læse højt, give kritik og kreativ sparring. Interessen for sprog, kultur og kunst blev forenet i deres samtaler og samtalekulturen er dermed Bakkehusets vigtigste kulturarv.

Den nye hjørnestue på førstesalen er en nutidig spejling af Rahbeks historiske stue lige nedenunder. Den nye hjørnestue fortolker den salonkultur, som udfoldede sig i Bakkehuset for to hundrede år siden, ved at give plads til nye samtaler – samtaler som du kan være en del af.

Rummet er udsmykket med 29 skabe, et for hvert bogstav i alfabetet samt ét ord. Skabene indeholder tableauer og scenerier, som i kombination med Morten Søndergaards nyskrevne tekster stiller både store og små spørgsmål.

Skabene i den nye hjørnestue refererer til Kamma Rahbeks berømte æsker. Når man åbnede en af Kammas æsker, åbenbarede der sig et lille kunstnerisk univers med miniaturemalerier i låget og spejle i bunden.

Skabene er også en reference til en række historiske kunstskabe fra 1600-tallet, hvoraf det mest berømte og bedst bevarede er Gustav II Adolfs kunstskab fra 1632, som i dag tilhører Uppsala universitetsmuseum.

Kunstskabene var med deres samlinger af forunderlige og udsøgte kunst- og naturgenstande, ikke kun miniatureudgaver af datidens lærde samlinger og kunst- og wunderkamre, men også en demonstration af det ypperste indenfor håndværk og kunsthåndværk. Ved særlige lejligheder blev indholdet i skabene båret frem og stillet på et bord, hvor gæsterne kunne bese herlighederne. På samme måde vil skabene blive båret frem i Bakkehusets nye hjørnestue og åbnet for deltagerne omkring bordet.

Image description
En fri og fælles samtale

Hjørnestuesamtaler

Formålet med Den nye hjørnestue er ikke blot at se og sanse kunsten i rummet, men at skabe en fri, fælles samtale. Den nye hjørnestue opleves bedst, når man bestiller plads omkring bordet og deltager i vores ”Hjørnestuesamtaler”. Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage. Det hele foregår rundt om det smukke kvadratisk bord med plads til otte personer.

Bordets trillende trækugle bestemmer hvilke bogstaver og dermed hvilke skabe og tekster der vil danne rammen for jeres samtale. Samtalerne faciliteres af museets værter, som har et indgående kendskab til rummet og kunstprojektet som helhed.

Bakkehuset_Den nye hjørnestue_Undervisning_Guldalder_Skole
SPROG OG POESI

Undervisning

Book et skoleforløb i ‘Den nye hjørnestue’ på Bakkehuset og bring dine elever tættere på salonkulturens levende historie. Denne oplevelse kombinerer fortiden med nutiden i et miljø, der inspirerer til fri, kreativ og legende samtale. Med 29 alfabetskabe fyldt med små kunstværker og tekster af Morten Søndergaard, hjælpes eleverne på vej af museets underviser, men det er op til dem selv at skabe deres samtale.

Den nye hjørnestue er en videreførelse og en nyfortolkning af den salonkultur og det litterære mødested, ægteparret Kamma og Knud Lyne Rahbek skabte i Bakkehuset for 200 år siden på overgangen mellem oplysningstiden og romantikken. I romantikken rettede man blikket både indad og udad. De historiske stuer i Bakkehuset rummede på den ene side en intimitet og lidenhed, mens samtalerne i stuerne pegede udad og søgte det store udblik mod samtidens videnskab, filosofi og litteratur. Vekselvirkningen mellem udblik og indadvendthed eksisterer også i Den nye hjørnestue, men det er deltagerne selv, som med deres frie, åbne samtale fylder rummet ud.

Den nye hjørnestue’ er velegnet til både danskundervisningen og valgfag, og styrker 9. klasses kompetenceområder inden for læsning og fortolkning.

I Den nye hjørnestue er der kun plads til 8 elever af gangen. Samtalen skal bestilles på forhånd, minimum 1 uge før besøget.

Frederiksbergmuseerne_Bakkehuset_ Den nye hjørnestue_2022_3
Kunstnerne bag

Morten Søndergaard

Den nye hjørnestue er skabt af digteren Morten Søndergaard, møbelsnedkeren Teis Dich Abrahamsen og udstillingskuratoren Annesofie Becker
Morten Søndergaard har engang boet i Bakkehusets daværende legatbolig sammen med forfatteren Merete Pryds Helle. Han har derfor en særlig tilknytning til husets historie og de interesseområder, der har domineret det gennem tiderne: Digtekunsten, naturen, botanikken, kunsten, håndværket, hjemligheden, erindringen, inderligheden og samtalen.

Indholdet i skabene er blevet til i samarbejde med en række inviterede kunstnere og arkitekter: Poul Ingemann, Marie Højlund, Anna Maria Orrù, Alexander Damsbo, Katja Bjørn, Kirsten Dehlholm, Henrik Ingemann Nielsen, Gudrun Hasle, Johan Oettinger, Christian Vind, Jenny Bendix Becker, Thomas Foldberg, Sarah Becker og 10 tons. Peer Klausen fra Gadget Group, har udviklet og installeret teknikken i skabene.

I tilknytning til den nye hjørnestue udgives en bog med 29 nye tekster af Morten Søndergaard, skrevet til rummet og de 29 skabe.

Bakkehuset-historiske-stuer_Hjørnestuen
Bakkehusets hjerte

Den historiske hjørnestue

Bakkehuset er et stemningsfyldt vidnesbyrd om, hvordan to videbegærlige og idealistiske personligheder, Kamma og Knud Lyne Rahbek, åbnede dørene for mange af romantikkens og guldaldertidens skønånder; nationaldigteren Adam Oehlenschläger, eventyrforfatteren H.C. Andersen, videnskabsmanden H.C. Ørsted, salmedigterne Grundtvig og Ingemann og mange flere.

Bakkehusets hjerte var og er den historiske hjørnestue i Rahbek-parrets hjem. Kamma Rahbeks stue med de gule vægge og i midten et enkelt bord med plads til otte. Kunstnere, videnskabsfolk, politikere og tænkere mødtes her for at diskutere og udveksle ideer, få kritik, samt finde inspiration, synge og recitere, og ikke mindst knytte nye venskaber.