Bakkehuset

Cecilia Westerberg: De overvintrende

13. november 2021 - 10. april 2022

Dato
13. november 2021 - 10. april 2022
Sted
Rahbeks Allé 23
1801 Frederiksberg C


E: bakkehuset@frederiksbergmuseerne.dk
T: 33 31 43 62

Mennesket har et grundlæggende behov for at forbinde sig til naturen, og planter har en evne til at få os til at høre til et sted. Dette er udgangspunktet for billedkunstner Cecilia Westerberg i udstillingen ”De overvintrende”.

”De overvintrende” er en poetisk undersøgelse af planters iboende kvaliteter, hvad enten der er tale om spiselige, farveholdige, helbredende, æstetiske eller magiske kvaliteter, samt en undersøgelse af, hvad der sker med planterne og med os, når vinteren sætter ind og haven går i dvale. Hvordan forbereder vi haven på vinteren og hvad er det for et liv, der folder sig ud, når alting er i dvale? Hvordan kan planterne forbinde os med fortiden og med specifikke steder og hvordan kan vi opbygge relationer til planterne og relationer til hinanden via naturen? 

Naturen er praktisk talt hentet ind i Bakkehuset med udstillingen ”De overvintrende”, samtidig med at udstillingen rækker ud og uddyber betydningen af naturen, som findes i Bakkehusets omkringliggende have udenfor udstillingens vinduer.

Cecilia Westerberg interesserer sig for planters grosteder, deres brug igennem tiden og hvordan de spiller en rolle i vores moderne natursyn. Selvom vi som moderne mennesker forsøger at fortrænge det, så er vi stadig en del af naturens kredsløb, og for Westerberg handler det derfor om at undersøge, hvordan planter kan skabe forankring og forbinde os til steder og mennesker på tværs af tid. 

Om kunstneren

Westerberg arbejder stedsspecifikt og i denne udstilling går hun i dialog med Bakkehusets historiske have og med husets tidligere værtinde Kamma Rahbek. Kamma Rahbek begyndte at kultivere haven omkring Bakkehuset, da hun sammen med sin ægtefælle købte stedet i 1802. Hun dyrkede sin store have med lige dele passion, praktisk sans og botanisk viden. Samtidig værdsatte Kamma Rahbek blomsternes æstetiske kvaliteter og lod dem finde vej til sine tegninger og malerier som motiver. Cecilia Westerberg deler både Kamma Rahbeks botaniske interesse og videnskabelige blik på naturen samt hendes udforskning af blomsters og planters æstetiske kvaliteter. Westerberg arbejder med plantefarve, plantetryk, plantesymbolik, plantesprog og planternes historie, men interesserer sig også for, hvordan planterne kan få os til at føle os hjemme.

Udstillingen består af fire rum, hvoraf de første bærer titlerne ”En samtale med Kamma”, ”Haven i dvale” og ”En samtale med planter”.  På udstillingen vises blandt andet Cecilia Westerbergs ” Herbarium- en samtale med planter” og installationen ”Urkrudt”.

Cecilia Westerberg (f. 1967) er uddannet billedkunstner fra Chelsea College of Art & Design i London og har siden år 2000 udstillet adskillige steder i både Danmark og udlandet. Som noget af det seneste har hun stået bag den succesfulde udstilling ”Alkymistens Laboratorium”. Videnskab, natur og magi er blandt de områder, hun inspireres af. Hun arbejder tematisk og stedsspecifikt og anvender flere forskellige udtryksformer betinget af projektets karakter. Westerberg arbejder gerne researchbaseret med stedsspecifikke projekter, hvor hun dykker ned i og lader sig inspirere af konkrete historier, personer og lokaliteter, som bearbejdes og transformeres over i et æstetisk udtryk.