Storm P. som forfatter

Men så en skønne Dag optraadte en ny Figur i Dramaet – Hr. Günther von Himmelschnitzel – en ung energisk Reporter fra New Yorkerbladet “Hands up”. Han skrev under Mærket “Dwergkulinkpusikvistiakulatyrampuliof” – for en Nemheds Skyld, men da dette Mærke virker for monotont ved at gentages for ofte vil jeg kalde ham Olsen i det følgende. Altså Olsen sad en Dag og forsøgte at gennemsave en Bøf i den kendte Restaurant “Saucepletten” i New York – da hans blik pludselig faldt paa Dugen, der foruden forskellige andre pletter ogsaa bar Aftrykket af en nysselig lille Damefod, der så ud som om den i største Hast var forsvundet derfra. Olsen opdagede nu at han sad lige under et Vindue – det regnede nemlig ned i hans hat,…

Storm P.: En usandsynelig Historie, 1927

Storm P.s forfatterskab er vildtvoksende og ganske enestående i dansk litteratur. Ligesom med hans malerkunst havde kritikken i mange år svært ved at se forfatterskabet som litteratur, men var tilbøjelig til at rubricere det i en klasse for sig selv. Siden har Storm P.s forfatterskab fundet vej til nogle litteraturhistorier, og sættes i dag, ikke mindst blandt yngre forfattere, meget højt.

Storm P.s succes som forfatter begyndte med udgivelsen af bogen “13 øre – alt i beregnet” i 1915. Bogen indeholder bl.a. monologen af samme navn, om fulderikken der skylder 13 øre på sit stamværtshus, og derfor vil drukne sig i kalkbrænderihavnen. Han ombestemmer sig, da han finder en 5-øre og går hen for at “betale af”. Denne monolog var blevet til i forbindelse med Storm P.s optræden som cabaretkunstner, og det var på den måde, at Storm P.s sceneoptræden blev igangsættende for hans forfatterskab.

Du kan læse mere om Storm P.s forfatterskab i følgende bøger, som også sælges i webshoppen: “Udvalgte historier”, “Surrealistiske breve” med forord af Jens Bing og “Storm P.s Litterære univers” af Kjeld Fugmann.