02.05.22

Takket være Ny Carlsbergfondet kan Frederiksbergmuseerne indvie kunstrummet, Den nye hjørnestue på Bakkehuset /

Bakkehusets vigtigste kulturarv er de samtaler, som fandt sted for 200 år siden i ægteparret Kamma og Knud Lyne Rahbeks berømte hjørnestue i husets stueetage. Takket være Ny Carlsbergfondet kan Frederiksbergmuseerne nu indvie en nutidig spejling af Rahbek-parrets historiske hjørnestue i rummet lige ovenover.

Den nye hjørnestue har form af et nyindrettet kunstrum, som er et moderne take på den salonkultur, som engang fandt sted i huset.
Den nye hjørnestue er skabt af digteren Morten Søndergaard, møbelsnedkeren Teis Dich Abrahamsen og udstillingskuratoren Annesofie Becker sammen med en række inviterede kunstnere og arkitekter samt en enkelt opfinder, Peer Klausen.

Den historiske hjørnestue
Bakkehuset er et stemningsfyldt vidnesbyrd om, hvordan to videbegærlige og idealistiske personligheder, Kamma og Knud Lyne Rahbek, åbnede dørene for mange af romantikkens og guldaldertidens skønånder; nationaldigteren Adam Oehlenschläger, eventyrforfatteren H.C. Andersen, videnskabsmanden H.C. Ørsted, salmedigterne Grundtvig og Ingemann og mange flere.

Bakkehusets hjerte var og er den historiske hjørnestue i Rahbek-parrets hjem. Kamma Rahbeks stue med de gule vægge og i midten et enkelt bord med plads til otte. Kunstnere, videnskabsfolk, politikere og tænkere mødtes her for at diskutere og udveksle ideer, få kritik, samt finde inspiration, synge og recitere, og ikke mindst knytte nye venskaber. 

Den nye hjørnestue
Den 11. maj indvies Den nye hjørnestue på Bakkehusets førstesal. Den nye hjørnestue er en nutidig spejling af den historiske stue lige nedenunder. Den nye hjørnestue fortolker den salonkultur, som udfoldede sig i Bakkehuset for to hundrede år siden, ved at give plads til nye samtaler.

På Rahbeks tid rettede man blikket både indad og udad. Stuerne i Bakkehuset rummede en intimitet, men også det store udblik mod filosofien, litteraturen, billedkunsten og videnskaberne. Den samme dobbelthed mellem det indadskuende og det udadvendte er udgangspunktet for museets nye hjørnestue. Rummet er udsmykket med 29 skabe, et for hvert bogstav i alfabetet samt ét ord. Skabene indeholder tableauer og scenerier, som i kombination med Morten Søndergaards nyskrevne tekster stiller både store og små spørgsmål.

Det hele foregår rundt om et kvadratisk bord også med plads til otte personer – som hos Rahbek-parret – og bordet er lavet af kastanje som en hilsen til det store kastanjetræ i Bakkehusets gård.

Baggrund
Skabene i den nye hjørnestue citerer Kamma Rahbeks berømte æsker. Når man åbnede en af Kammas æsker, åbenbarede der sig et lille kunstnerisk univers.

Skabene er også en reference til en række historiske kunstskabe fra 1600-tallet, hvoraf det mest berømte og bedst bevarede er Gustav II Adolfs kunstskab fra 1632, som i dag tilhører Uppsala universitetsmuseum. Kunstskabene var med deres samlinger af forunderlige og udsøgte kunst- og naturgenstande, ikke kun miniatureudgaver af datidens lærde samlinger og kunst- og wunderkamre, men også en demonstration af det ypperste indenfor håndværk og kunsthåndværk. Ved særlige lejligheder blev indholdet i skabene båret frem og stillet på et bord, hvor gæsterne kunne bese herlighederne. På samme måde vil skabene blive båret frem i Bakkehusets nye hjørnestue og åbnet for deltagerne omkring bordet.

Kunstnerdeltagelse
Indholdet i skabene er blevet til i samarbejde med en række inviterede kunstnere og arkitekter: Poul Ingemann, Marie Højlund, Anna Maria Orrù, Alexander Damsbo, Katja Bjørn, Kirsten Dehlholm, Peer Klausen, Henrik Ingemann Nielsen, Gudrun Hasle, Johan Oettinger, Christian Vind, Jenny Bendix Becker, Thomas Foldberg, Sarah Becker og 10 tons. Peer Klausen fra Gadget Group, har udviklet og installeret teknikken i skabene.

Morten Søndergaard
Morten Søndergaard har i en årrække boet i Bakkehusets tidligere legatbolig sammen med forfatteren Merete Pryds Helle. Han har en særlig tilknytning til husets historie og de interesseområder, der har domineret det gennem tiderne: Digtekunsten, naturen, botanikken, kunsten, håndværket, hjemligheden, erindringen, inderligheden og samtalen.

I tilknytning til den nye hjørnestue udgives en bog med 29 nye tekster af Morten Søndergaard, skrevet til rummet og de 29 skabe.

Særudstillingen hånd/værk
Som en del af indvielsen af den nye hjørnestue viser Bakkehuset særudstillingen hånd/værk, med værker af Morten Søndergaard og Teis Dich Abrahamsen. Udstillingen er kurateret af Rikke Lagersted-Olsen.

Praktisk info
Den nye hjørnestue åbner den 12. maj 2022 og kan opleves med en vært tirsdag-fredag kl. 15, kl. 16 og kl. 17 og lørdag-søndag kl. 13, kl.15 og kl. 16 med forudgående booking (se www.frederiksbergmuseerne.dk)

Ud over de særlige tidspunkter kan man naturligvis besøge den nye hjørnestue på egen hånd i museets åbningstid, men her vil kun et enkelt alfabetskab være åbent.

Bogen Den nye hjørnestue af Morten Søndergaard kan fra medio maj købes i Bakkehusets museumsbutik og i Frederiksbergmuseernes webshop www.fredmus-shop.dk

For yderligere information kontakt museumsinspektør Rikke Lagersted-Olsen rlo@frederiksbergmuseerne.dk, tlf.: 92152330 eller direktør Astrid la Cour alc@frederiksbergmuseerne.dk, tlf. 28578688

Bakkehuset, Rahbeks Alle 23, Frederiksberg

Åbningstider:

Tirsdag – Fredag kl. 11-18
Lørdag – Søndag kl. 11-17
Mandag lukket

Bakkehuset er en del af Frederiksbergmuseerne, som derudover består af STORM, Cisternerne og Møstings.