24.02.23

STORM og Holbæk kunsthøjskole i nyt samarbejde /

STORM – Museet for humor og satire og Kunsthøjskolen i Holbæk har indgået et nyt samarbejde, hvor eleverne på skolen i et nyt forløb, der støttes af Storm P. Museet Venner, vil arbejde med temaet "Storm P. og brugen af karikatur og satire i kunsten".

STORM – Museet for humor og satire og Kunsthøjskolen i Holbæk har indgået et nyt samarbejde, hvor eleverne på skolen i et nyt forløb, der støttes af Storm P. Museet Venner, vil arbejde med temaet “Storm P. og brugen af karikatur og satire i kunsten”.

Humor og satire er meget brede begreber, og det er ofte en udfordring at se og formidle sammenhænge og forbindelser mellem fortiden og nutiden.

Storm P. brugte i udstrakt grad satiren i sin skabende kunst, ikke kun som populær tegner, men også som udstillende maler. At arbejde med Storm P. kan derfor give indsigt i vores fælles historie og af og til en fortid, som kan virke meget langt fra nutiden i forhold til fx kønsroller og stereotype karikaturer. Gennem interviews og inputs fra de unge kunstnere vil museet opsamle erfaringer, udsagn og betragtninger om kunst og satire til brug i museets fortsatte udvikling.

Storm P. var både super-progressiv og en mand af sin tid. Han var helt i front i den brogede tidlige danske modernisme – rebelsk og fandenivoldsk – og blev sidenhen hele Danmarks humoristiske darling. Han var en autonom kunstner, som samtidig var intensivt til stede i tidens populærkultur og massemedier.

Da foreningen Storm P. Museets Venner i 2021 indstillede sin virksomhed, valgte den at donere sine midler til et formål, der understøtter udbredelsen af kendskabet til Storm P. Valget er derfor faldet på at støtte et forløb dedikeret til Storm P. på Kunsthøjskolen i Holbæk. Den anerkendte højskole har tidligere arbejdet med Storm P.s opfindelser som inspiration, og denne gang er det Storm P.s arbejde med satire og karikatur som kunstnerisk udtryk, der er omdrejningspunktet.

Forløbet kulminerer med et tredages forløb for skolens studerende, der indledes med et besøg på STORM og foredrag ved museumsinspektør Nikolaj Brandt. I de følgende dage afholdes workshoppen “Politisk/satirisk kunst” ved Mo Maja Moesgaard, Misja Thirslund Krenchel og lærere fra Kunsthøjskolen. Forløbet afsluttes med en udstilling af de studerendes egne værker, inspireret af Storm P.s brug af karikaturer og satire i kunsten

I forbindelse med udstillingen inviteres der desuden til foredrag og debatoplæg, hvor bl.a. satireforsker Dennis Meyhoff Brink (post.doc på KUA og STORM) vil holde et foredrag med titlen “Hvor går grænsen?”

 ”Storm P. som humorist, kunstner, og kulturpersonlighed er et naturligt fyrtårn for STORMs arbejde med humoren og satiren i Danmark i det 20. århundrede og i dag. På STORM lægger vi stor vægt på samarbejder med forskellige partnere. Og netop muligheden for at ”afprøve”, hvordan en ny generation af unge kunstnere forstår Storm P og hans kunst, glæder vi os meget til” udtaler museumsinspektør på STORM, Nikolaj Brandt.

Holbæk Kunsthøjskole

I over 50 år har det skabende miljø på Kunsthøjskolen i Holbæk, Danmarks første kunsthøjskole, dannet rammen om sprudlende kreativitet og et socialt liv, der bygger på ansvar, tolerance og fællesskab. Disse værdier går rigtig godt i spænd med meget af det, vi forbinder med kunstnerpersonligheden Storm P. Skolen blev stiftet i 1962 af billedhuggeren Ulrikka Marseen efter inspiration fra et ophold på San Cataldo i Italien og har efter en kort overgang i Dronningmølle haft fast adresse på Holbæk Slots Ladegaard siden 1963. I 2010 blev Michael Nielen Kunsthøjskolens forstander.

Kunsthøjskolen i Holbæk, STORM og Frederiksbergmuseerne retter stor tak til Storm P. Museets venner for at muliggøre projektet.