27.06.24

Frederiksbergmuseerne modtager 3,2 millioner til landsdækkende kultur- og sundhedsprojekt

Frederiksbergmuseerne har modtaget fuld støtte til et landsdækkende projekt, der skal bygge bro mellem kultur- og sundhedssektorerne for at styrke trivsel hos sårbare mennesker. Donationen på 3,2 millioner kroner fra Augustinus Fonden, TrygFonden og Susanna og Pouline Olesens Fond markerer et vigtigt skridt mod integrationen af kunst, kultur og mental sundhed.

Frederiksbergmuseerne har modtaget fuld støtte til et landsdækkende projekt, der skal bygge bro mellem kultur- og sundhedssektorerne for at styrke trivsel hos sårbare mennesker. Donationen på 3,2 millioner kroner fra Augustinus Fonden, TrygFonden og Susanna og Pouline Olesens Fond markerer et vigtigt skridt mod integrationen af kunst, kultur og mental sundhed.

Projektets langsigtede mål er at udvikle en lettilgængelig samarbejdsmodel, som kan implementeres i kommuner og institutioner landet over. Modellen skal styrke trivslen hos borgere i mistrivsel gennem innovative formidlingsmetoder, der vil blive afprøvet og evalueret på fem museer med Frederiksbergmuseerne som tovholder. Disse museer er Museum Vestsjælland, Trapholt, Frederiksborg Slot, Esbjerg Kunstmuseum og Skagens Kunstmuseer.

Frederiksbergmuseerne har over 10 års erfaring med kultur- og sundhedsindsatser. Deres fire forskellige udstillingssteder (Bakkehuset, Cisternerne, STORM og Møstings) dækker et bredt spektrum af kunstarter, hvilket giver et solidt fundament for metodeudvikling, der kan anvendes på andre museer.

I 2023 gennemførte Frederiksbergmuseerne et pilotprojekt rettet mod unge med psykiske sårbarheder. Ved at anvende metoden Slow Looking blev det undersøgt, hvordan kunst- og kulturhistorisk formidling kan påvirke deltagerne mentalt og understøtte deres personlige bedring. Resultaterne viste, at disse metoder reducerede stress og tankemylder og hjalp deltagerne med at strukturere deres dagligdag.

Med støtte fra Augustinus Fonden, TrygFonden samt Susanna og Pouline Olesens Fond vil pilotprojektet nu blive udvidet til nationalt niveau, fordelt over Danmarks fem regioner. Museumsforløbene, baseret på Slow Looking og Visual Thinking Strategies, fremmer både individuelle refleksioner og fælles dialog. Metoden vil blive afprøvet og undersøgt i samarbejde med kommunale sundhedscentre og lignende organisationer. Projektet har til formål at styrke deltagernes trivsel og livsmestring.

Direktør for Frederiksbergmuseerne, Maria Gadegaard, udtaler:

”Museer og kulturinstitutioner landet over ønsker i stigende grad at spille en aktiv rolle i løsningen af de samfundsaktuelle trivselsudfordringer, således at kultur og sundhedsindsatser bliver en del af kulturinstitutionernes kerneopgaver og ikke blot drypvise mindre projekter. Det vil vi gerne stå i spidsen for at realisere med baggrund i vores mangeårige erfaring med indsatser på området. Derfor er vi yderst taknemmelige for de generøse donationer fra Augustinus Fonden, TrygFonden og Susanna og Pouline Olesens Fond nu kan hjælpe os med at realisere dette.”

Kontakt
For yderligere oplysninger og pressefotos kontakt venligst kommunikationsansvarlig                                  

Siw Aldershvile Nielsen på san@frederiksbergmuseerne.dk / 92 15 35 76