01.12.22

KIMSOOJA / WEAVING THE LIGHT

Til marts indtager den sydkoreanske kunstner Kimsooja Cisternerne og forvandler det tidligere vandreservoir til et sakralt lyshav.

Til marts indtager den sydkoreanske kunstner Kimsooja de underjordiske kamre.

Kimsooja har gennem mange år arbejdet installatorisk med lys over hele verden. Hun er et oplagt valg til Cisternerne, fordi hendes kunst formår at gøre os bevidste om os selv og vores omgivelser gennem enkle kunstneriske greb, der favner det arkitektoniske rum i sin helhed.

Med sin totalinstallation i Cisternerne vil Kimsooja invitere publikum ind i et illusorisk rum, hvor lys spaltes i alle regnbuens farver og forvandler det tidligere vandreservoir til et sakralt lyshav.

Udstillingen Weaving the Light åbner d. 12. marts og kan opleves frem til d. 30. november 2023.

Udstillingen realiseres takket være støtte fra Arbejdernes Landsbank, Augustinus Fonden, Becket-Fonden, Det Obelske Familiefond, Frederiksberg Fonden, Grosserer L. F. Foghts Fond, Knud Højgaards Fond, Statens Kunstfond og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond


KIMSOOJA IN CISTERNERNE /

In March, the South Korean artist Kimsooja takes over the underground chambers with a brand-new exhibition.

For many years, Kimsooja has worked with light-installations all over the world. She is an obvious choice for Cisternerne, as her art manages to make us aware of ourselves and our surroundings through simple artistic techniques that embrace the architectural space in its entirety.

With her total installation in Cisternerne, Kimsooja will invite the audience into an illusory space where light splits in all the colors of the rainbow and transforms the former water reservoir into a sacred sea of light.

The exhibition Weaving the Light opens on March 12 and can be experienced until November 30, 2023.

The exhibition is realized thanks to the support from Arbejdernes Landsbank, Augustinus Fonden, Becket-Fonden, Det Obelske Familiefond, Frederiksberg Fonden, Grosserer L. F. Foghts Fond, Knud Højgaards Fond, Statens Kunstfond and Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

Foto: Kimsooja, To Breathe, 2015, site-specific installation consisting of video projection To Breathe: Invisible Mirror, Invisible Needle, 2005, mirror, diffraction grating film, and sound performance The Weaving Factory, 2004, Centre Pompidou-Metz, Commissioned by Centre Pompidou-Metz. Courtesy of Institut français/Année France Corée and Kimsooja Studio. Photo by Jaeho Chong