02.03.23

Kan Slow Looking på museer hjælpe sårbare unge?

I løbet af 2023 vil unge psykiatribrugere bogstavelig talt stille skarpt på forskellige værker i Frederiksbergmuseernes udstillinger.

I løbet af 2023 vil unge psykiatribrugere bogstavelig talt stille skarpt på forskellige værker i Frederiksbergmuseernes udstillinger.

Gennem metoden Slow Looking der i sin enkelhed handler om at bruge væsentlig længere tid end vanligt til at observere et kunstværk, dannes der sociale samtaler med deltagerne om den fælles oplevelse. Devisen er, at jo længere tid man bruger på at observere, desto mere ser man, og jo mere man ser, desto mere oplever man. Hensigten er, at deltagerne med kunstværket som katalysator bliver bedre til at sætte ord på tanker og følelser og herigennem styrke mestring af egen livssituation og sociale relationer.

Projektet er et samarbejde mellem Frederiksbergmuseerne og Nationalt Center for Kunst og Mental Sundhed og er tilknyttet kvalitativ følgeforskning. Lignende undersøgelser fra udenlandske museer peger på at Slow Looking gennem kunst har en positiv effekt på deltagernes fokus- og koncentrationsevne, og kan virke angst- og stressreducerende. Det er sparsomt med undersøgelser af metodens mulige betydning for psykiatribrugere, hvilket gør dette projekts undersøgelse unik både i dansk og i international sammenhæng.

Projektet Se Lyt Tal er en del af Frederiksbergmuseernes mangeårige social- og sundhedsindsatser under deres Mindful Museums profil.

Projektet er støttet af Region H.

Ønsker du at vide mere kan du kontakte Museumsinspektør, Kultur og sundhed, Cecilie Monrad, cmo@frederiksbergmuseerne.dk eller på 3073 8236