08.09.21

Et fjerde kammer til Cisternerne

Hiroshi Sambuichi, den japanske stjernearkitekt bag Cisternernes 2017-udstilling The Water, har indgået et visionært samarbejde med Frederiksbergmuseerne om etableringen af et fjerde kammer til Cisternerne.

Frederiksbergmuseerne præsenterer visionært samarbejde med japansk stjernearkitekt

Hiroshi Sambuichi, den japanske stjernearkitekt bag Cisternernes 2017-udstilling The Water, har indgået et visionært samarbejde med Frederiksbergmuseerne om etableringen af et fjerde kammer til Cisternerne. En forundersøgelse konkluderer, at Det fjerde kammer har potentialet til at blive en banebrydende kunstnerisk oplevelse af internationalt format.

Samtidskunst af enestående karakter

Cisternerne har de sidste seks år udviklet sig til et udstillingssted for international samtidskunst af enestående karakter: en underjordisk parallelverden med kunstneriske eksperimenter, hvor arkitektur, historie og klima smelter sammen med den stedsspecifikke samtidskunst.

Inden for en kort årrække har Frederiksbergmuseerne femdoblet besøgstallet for Cisternerne, som nu ligger mellem 70.000 og 100.000 besøgende årligt i løbet af den ni måneder lange åbningsperiode. Senest har det anerkendte britiske magasin Wallpaper* sat Cisternerne på listen over Europas mest spændende udstillingsrum.

Nyt Cisterne-kammer med genskabt spejlbassin som loft
Besøgstallet toppede i 2017 med udstillingen The Water af den japanske stjernearkitekt Hiroshi Sambuichi, som under forberedelserne til udstillingen blev dybt fascineret af Cisternerne og historien om Søndermarken og Frederiksberg Bakke – og, ikke mindst, idéen om at udvide Cisternerne.

Siden har Sambuichi udarbejdet et skitseforslag til et fjerde kammer, der ligger direkte i forlængelse af Cisternernes eksisterende tre. Som kontrast til Cisternernes mørke søjlegange vil loftet i Det fjerde kammer være lyst og gennemsigtigt, og ovenpå flyder vandet fra Søndermarkens genskabte historiske spejlbassin overfor Frederiksberg slot.

Man vil kigge op gennem vandet, og samtidig skue ud over gangbroer gennem en oversvømmet stenhave, hvor små mosklædte øer hist og her hæver sig over vandspejlet. I det særegne landskab mellem vand og lys vil man opleve utallige naturfænomener, når solen forvandler det flydende stof til luftig dis og danner regnbuer.

Engang hed Frederiksberg bakke Solbjerg, formentlig på grund af bronzealderens soldyrkelse, og den historik har inspireret Sambuichis arbejde med Det fjerde kammer:“Humanity must now regain the intelligent relationship with all life on Earth, weaved by the air, the water, and the Sun. This change will begin on the Mountain of the Sun”, udtaler Sambuichi om Det fjerde kammer.

Banebrydende kunstnerisk oplevelse af internationalt format
Skitseforslaget er skabt med midler fra Det Obelske Familiefond og Frederiksberg Kommune, og på denne baggrund har Frederiksbergmuseerne med yderligere støtte fra Frederiksberg Kommune  fået foretaget en forundersøgelse af Det fjerde kammer.

Forundersøgelsen er udarbejdet af BARK Rådgivning, og konklusionen er opløftende:

”Sambuichis udvidelse af Cisternerne med et fjerde kammer har potentialet til at blive en banebrydende kunstnerisk oplevelse af internationalt format.”

En kompromisløst nytænkende arkitekt
I forbindelse med forundersøgelsen udtrykker Frederiksberg Kommunes borgmester Simon Aggesen stor interesse for projektet:

Frederiksberg Bakke med Frederiksberg Slot er et rekreativt område af national betydning. ’Det fjerde kammer’ passer perfekt ind i vores arbejde med at videreudvikle dette unikke og historiske sted, og ved at tage afsæt i havens historiske strukturer og nyfortolke dem, fremhæver Sambuichis projekt de historiske kvaliteter. Et så markant projekt som etableringen af Det fjerde kammer vil sætte Søndermarken og Frederiksberg Bakke på landkortet på en helt ny måde og underbygge stedet som en international kulturdestination.”

”Sambuichis arkitektur er helt enestående og hidtil uset i Norden. Hans arkitektoniske greb er på én gang yderst diskret og samtidig kompromisløst nytænkende i sin tilgang til såvel det historiske og geologiske som det bæredygtige,” udtaler Frederiksbergmuseernes direktør, Astrid la Cour. Hun forklarer videre:

Med ’Det fjerde kammer’ vil Frederiksbergmuseerne ikke alene skabe en rekreativ og nytænkende attraktion, som vil være kulminationen på udviklingen af Cisternerne. Vi vil præsentere en arkitektur og en drift, som reetablerer partnerskabet med naturen – og bliver et vartegn for den grønne omstilling.”

Med venlig hilsen
Frederiksbergmuseerne

For yderligere information, kontakt venligst:
Museumsdirektør Astrid la Cour
alc@frederiksbergmuseerne.dk

Om Hiroshi Sambuichi
Sambuichi er en af vor tids mest toneangivende arkitekter inden for bæredygtig arkitektur. Hans tilgang til arkitektur er båret af en nysgerrighed over for naturen, naturvidenskaben og historiske måder at bygge på med udgangspunkt i et steds særlige egenskaber. Sambuichi skaber bygninger, der kan klare sig selv ved at udnytte de lokale bevægelser i luft, vand og lys, og dermed ikke er afhængige af vilkårlige moderne teknologier Sambuichi står blandt andet bag kulturhuset Naoshima Hall og Inujima Art Museum.

Om Det fjerde kammer
Sambuichis arkitektoniske projekt tager sit udgangspunkt i Cisternernes historie og
tidligere funktion som vandreservoir. Projektet er en sammensmeltning af kunst, arkitektur og naturvidenskab og er skræddersyet til de særlige fysiske omstændigheder, der gør sig gældende i Cisternerne og Søndermarken. Det er derfor et helt unikt og næsten usammenligneligt projekt der er skabt til Solbjerget på Frederiksberg

Sambuichi ønsker at reetabere det oprindelige spejlbassin i sin fulde længde op imod Frederiksberg Slot og styrke det område af Søndermarken som et samlingssted og udflugtsmål for byens borgere og besøgende med mulige aktiviteter som soppebassin om sommeren og skøjtemuligheder om vinteren.

Under søens overflade, vandspejlet, udvides Cisternerne med en udgravning af et fjerde kammer, som ifølge historiske tegninger har ligget i forlængelse af de tre nuværende. Det fjerde kammer bliver 40×40 meter ligesom hvert af Cisternernes nuværende kamre. Men i stedet for et tungt hvælv er loftet i det fjerde kammer af gennemsigtigt glas, og ovenpå flyder vandet i det nye bassin.

De besøgende bevæger sig rundt i kammeret under vandspejlet, på gangbroer af træ, som forgrener sig ud i rummet og hæves over gulvet, der er en oversvømmet sten- og moshave. Rummet belyses af naturligt lys, der siver ned igennem Søndermarkens bassin og genspejles i gulvets vandflade. Fra broerne er det ambitionen, at de besøgende kan observere naturligt opstående fænomener.

Projektet rummer desuden følgende elementer:

  • Nye støttefunktioner: Langs det fjerde kammers tre sider etableres nye støttefunktioner til Cisternerne, herunder et nyt indgangsparti og en reception, som kommer til at ligge under vandspejlets bue. Der etableres en butik, en café og køkken, toiletter og et undervisnings- og udstillingsrum.

  • Udsyn til det fjerde kammer: Caféen og undervisningsrummet har udsyn til det fjerde kammer, så besøgende kan opleve rummet i forbindelse med både frokost og formidling. De tre nuværende kamre vil fremstå uændrede og vil fortsat fungere som udstillingsrum for skiftende udstillinger med stedsspecifik samtidskunst.

  • Indgangen flyttes: Indgangen til Cisternerne rykkes ned syd for den nuværende pyramideindgang. De besøgende sluses ned under jorden i to tunneller, der rejser sig fra to af Søndermarkens gamle stier, der løber langs aksen mod slottet. Dermed bliver der også adgang for bevægelseshæmmede. Samtidig etableres en særlig vare- og materialekørselsindgang, hvilket vil øge sikkerheden omkring arbejdsmiljøet væsentligt

  • Naturlig ventilation: Indgangstunnellerne skal også fungere som en del af et naturligt ventilationssystem, hvor luften ledes fra det fjerde kammer videre ind i de tre nuværende kamre. Luften trækkes ud i det sidste kammers bagerste ende til hver sin side og løber op igennem to lufttårne, som står skjult mellem træerne i Søndermarken. Lufttårnene er en reference til to vandtårne, der stod i Søndermarken for mere end 100 år siden.