Cisternerne: Praktisk information & køb af billetter

A lazy image
I udstillingen

Vær opmærksom på

Udstillingen skal opleves fra både, og turen skal bookes på forhånd

Du kan booke billetter op til 30 dage på forhånd. Hver dag frigives der således en ny dag i bookingsystemet

Der er plads til 2-4 personer i hver båd, og I skal selv padle og navigere. Hvis du ønsker flere pladser, skal du først lægge din bestilling i ‘kurven’ og derefter gå tilbage og tilføje yderligere ønskede pladser.

Besøget foretages på eget ansvar

Båden kan klare en max vægt på 400 kg.

Båden kan gynge en del ved på- og afstigning. Udstillingen anbefales derfor ikke for mindre børn, svagtseende og gangbesværede

Der er mørkt i Cisternerne, og telefoner eller andet må ikke benyttes som lyskilde. Fotografi er tilladt uden blitz

Kunstværker og drypsten må under ingen omstændigheder berøres

Cisternerne har en efterklang på 17 sekunder. Af hensyn til oplevelsen skal I være stille under besøget

Der kan være køligt i Cisternerne, så husk varmt tøj

Man må ikke medbringe mad og drikkevare

A lazy image
Generelt om Cisternerne

Vær opmærksom på

Shh! / Med en rumklang på 17 sekunder er det nødvendigt at tale sagte for ikke at forstyrre de andre gæsters oplevelse

Pas godt på drypstenene / Det er ikke tilladt at berøre drypstenene eller at gå på de skrå skrænter

Påklædning / I forbindelse med et besøg i udstillingen anbefaler vi, at du husker en jakke eller trøje – selv på varme sommerdage er der køligt i Cisternerne

Fotografering / Du må meget gerne fotografere, men uden blitz og stativ. Vi glæder os til at se dine billeder på Instagram #cisternerne

Toiletforhold / Vi har ikke toilet i Cisternerne. Nærmeste toilet findes i det lille, orange hus i Søndermarken ca. 200 meter fra Cisternerne

Handicapforhold /Man kan desværre ikke komme ned i Cisternerne med kørestol. Vær også opmærksom på, at lyset er sparsomt

Klapvogn og barnevogn kan ikke medbringes / … Men du er velkommen til at parkere i eller udenfor indgangspyramiden

Dyr / Kun førerhunde og godkendte servicehunde har adgang i Cisternerne

Store grupper og skoleklasser / Skal booke på forhånd

Billetkøb / Billetter bookes via online booking

Handelsbetingelser i forbindelse med booking af billet til sejlads i udstillingen i Cisternerne:  

EVENT HORIZON af Tomás Saraceno. 

Priser 
Alle priser er i danske kroner, ydelsen er momsfritaget. 

Betaling 
Betaling kan foretages med Dankort, VISA/Dankort, VISA Elektron, MasterCard, Maestro, JCB og American Express. Kreditkorttransaktioner sker på en separat sikret server med fuld kryptering af alle kreditkortoplysninger. 

Ved online booking hæves beløbet på købsdagen. 

Ordrebekræftelse 
Når du har afgivet en ordre på www.cisternerne.dk vil du automatisk modtage en ordrebekræftelse via mail, hvoraf det fremgår, hvilke varer du har bestilt. Først når du har modtaget din ordrebekræftelse, er besøget endeligt booket. 

Billet 
1. Man kan udskrive sin billet og medbringe den til besøget i Cisternerne, eller man kan fremvise billetten på sin PC, tablet eller smartphone. Det kræver dog, at den kan ses og læses tydeligt, således at personalet kan validere billetten.  

2. Billetten gælder som adgang til Cisternerne i den periode, der angives på billetten. Cisternerne forbeholder sig retten til at begrænse adgangen til Cisternerne på visse dage eller på visse tidspunkter trods gyldig billet. Sker begrænsningen uden varsel, og er begrænsningen af væsentlig karakter, er det muligt at få refunderet pengene herfor ved henvendelse til cisternerne@frederiksbergmuseerne.dk 

3. Billetten er et ihændehaverbevis. 

4. Hver billet kan kun benyttes én gang. 

5. Cisternerne kan ikke holdes ansvarlig for misbrug af billetten, hvis der for eksempel er printet flere eksemplarer af samme billet. 

6. Reklamationer og spørgsmål: Cisternerne, Co Møstings Hus, Andebakkesti 5, 2000 Frederiksberg eller cisternerne@frederiksbergmuseerne.dk 

7. Hvis man har Frederiksbergmuseernes fællesbillet, Copenhagen Card eller Copenhagen City Pass skal man også booke online og betale fuld pris for sin billet, hvis man vil sejle.  

Retur- og bytteret 
Det er ikke muligt at returnere et billetkøb. Det er muligt at give / sælge billetten videre. I tilfælde af, at billetten er solgt / givet videre, forbeholder Cisternernes personale retten til at kræve underskrift på, at den besøgende har læst og accepteret besøgsbetingelserne på besøgsdagen. 

Ansvar 
Det er dit / jeres ansvar at stå klar til starttidspunkt. Hvis du / I ankommer senere end starttidspunktet, forbeholder Cisternerne sig retten til at af booke jeres sejlads. Uanset årsagen er det ikke muligt at forlange tid til en ny sejlads på dagen.  
 
Persondatasikkerhed 
Registrerede oplysninger opbevares efter Persondataloven. Navn, adresse og e-mail og telefonnummer opbevares alene til brug for statistik, samt evt. kommunikation ved evt. ændringer ifm. bookingen. Tredjepartsoplysninger videregives eller sælges IKKE til tredjepart. 

Dataansvarlig: Cisternerne/ Frederiksbergmuseerne, CVR: 82 33 04 10. Indsigt og indsigelser, jf. persondatabehandlingsloven.  

Som registreret har du altid mulighed for indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.