SKOLEOMVISNINGER I CISTERNERNE

Er I en skoleklasse, der ønsker en guidet tur i Cisternerne? Cisternernes historie er fortællingen om koleraepidemier og byplanlægning i 1800-tallet, om drypsten, om Søndermarken som kongens private baghave– og i særdeleshed om samtidskunst, som lægger op til både refleksion og debat.

museum
Cisternerne

Skoleklasser kan bestille et forløb efter ønske med guide. Guiden vil i en dialogisk undervisningsform introducere og perspektivere Cisternernes historie og den aktuelle kunstudstilling.

Cisternernes historie er fortællingen om koleraepidemier og byplanlægning i 1800-tallet, om drypsten, om Søndermarken som kongens private baghave– og i særdeleshed om samtidskunst, som lægger op til både refleksion og debat.

Omvisningen starter med en introduktion over jorden, og herefter følger formidleren jer gennem Cisternerne.

Vores omvisninger er typisk rettet mod fagene billedkunst og historie, men guidens fokus kan vægtes afhængigt af jeres ønsker, hvis blot I skriver det på forhånd.

Send din forespørgsel til vores booker på mail til cisternerne@frederiksbergmuseerne.dk. I mailen kan du oplyse navn, telefonnummer, antal deltagere og jeres ønske om dato og tidspunkt for omvisningen.

Pris:
500 kr.

Der er ingen yderligere entréudgifter for elever og deres lærere.

Varighed:
ca. 1 time

Påklædning:
Medbring praktisk tøj, da det altid er koldt og fugtigt i Cisternerne.

Aflysning:
Aflysning af en booket omvisning skal ske senest 24 timer inden omvisningens start.