Ansøg om udstilling i Møstings

I januar 2022 indviede Møstings lokalerne på 1. sal til udstillingsaktivitet, hvor omgivelserne og den herskabelige sommerresidens fra starten af 1800-tallet spiller en central rolle ift. de kunstneriske greb og de besøgendes oplevelse.

Open Call

Næste ansøgningsfrist til udstillingsprogrammet 2026 er den 16. januar 2025 kl. 23:59.

Professionelle kunstnere inviteres til at komme med et bud på stedsspecifikke udstillingsprojekter til udstillingslokalerne på Møstings’ 1. sal.
Derudover opfordres ansøgere til at indtænke idéer til et arrangements- og formidlings program, som en integreret del af udstillingsoplevelsen.

Møstings fungerer først og fremmest som en platform for dansk samtidskunst og som en lille kunsthal, hvor kunstnere, der enten har en kunstnerisk uddannelse eller dokumenteret professionel erfaring med kunstnerisk arbejde, kan ansøge om at udstille. 

Nyuddannede såvel som erfarne kunstnere på tværs af forskellige medier opfordres til at ansøge.

Frederiksbergmuseerne arbejder aktivt for at præsentere et mangfoldigt udstillingsprogram med en bred vifte af medier, skabt af kunstnere på tværs af alder, køn og kulturel- og etnisk baggrund.

Proces og program

Frederiksbergmuseernes kunstfaglige ledelse og medarbejdere er ansvarlige for behandlingen af alle ansøgninger og den endelige udvælgelse. Forud for den endelige fastlæggelse af årets udstillingsprogram indkaldes udvalgte kunstnere til dialog omkring deres udstillingsforslag med det formål at udfolde kunstnerens ansøgning, samt at styrke et eventuelt samarbejde.

Vilkår og retningslinjer

 • Udstillingsperioden er på 10 uger, hvor man derudover har 10 dage til udstillingsopbygning
 • Der tilbydes i alt to dages teknisk assistance i forbindelse med opsætning af udstillingen
 • Væggene i udstillingsrummene må ikke males i andre farver end de eksisterende
 • Lofter, gulv, træpaneler og stuk skal forblive intakte, og man må således ikke bore eller på anden måde ændre i disse bygningsdele (væggene må dog godt bores i). I det hele taget skal man tage hensyn til, at bygningen er fredet
 • Kommunikation omkring udstillingerne udarbejdes og koordineres af Frederiksbergmuseernes medarbejdere med udgangspunkt i en tæt dialog med kunstneren
 • Grafisk arbejde ifm. PR, samt udstillingsdokumentation varetages af Frederiksbergmuseerne
 • Kunstnere udbetales udstillingshonorar ud fra anbefalede minimumshonorarer. Dertil kommer visningsvederlag
 • Transport af værker dækkes ikke
 • Møstings kan stille følgende teknisk udstyr til rådighed: fire sæt højtalere, fire media players, fire projektorer
 • Artist talks, events og formidlingsaktiviteter o. lign. honoreres særskilt
 • Værkerne forsikres af Frederiksbergmuseerne

Grundplan for Møstings kan downloades her

Ansøgningsproces

Ansøgning i forbindelse med Open Call skal indeholde nedenstående punkter og sendes som en samlet pdf-fil:

 • Projektbeskrivelse, der kort og klart beskriver den overordnede idé bag udstillingen, evt. inkl. en skitsering af et publikumsprogram. Max 2.500 anslag
 • Kort tekst om ansøgers praksis generelt; artist statement eller lign.
 • Kortfattet CV på ansøger(e)
 • Relevant billeddokumentation af tidligere arbejde og projekter
 • Kontakt information: mail, adresse og telefonnummer
 • Angivelse af om man tidligere har ansøgt eller udstillet i Møstings

Møstings forbeholder sig retten til at afvise ansøgninger, der ikke opfylder ovenstående krav. 

Ansøgningen sendes som en samlet PDF-fil via mail til: moestings@frederiksbergmuseerne.dk

Bemærk: ansøgningen må max. fylde 10 sider inkl. CV og billedmateriale.

Kontakt

For yderligere oplysninger, kontakt udstillingsinspektør Sille Brethvad : sbr@frederiksbergmuseerne.dk