fbpx
02.09.21

Undervisningsforløb: Byg et hus i model

Dette kreative forløb udbydes som et samarbejde mellem Bakkehuset og Billedskolen på Frederiksberg. Gennem forløbet inspireres eleverne til at opleve og sanse, designe og bygge modeller af huse til en modtagergruppe og med et formål.

Dette kreative forløb udbydes som et samarbejde mellem Bakkehuset og Billedskolen på Frederiksberg. Gennem forløbet inspireres eleverne til at opleve og sanse, designe og bygge modeller af huse til en modtagergruppe og med et formål. De kommer igennem processen fra ide til produkt med hjælp fra en billedkunstner, og indledningsvis forbereder de sig på skolen og besøger Bakkehuset. Undervejs i arbejdet skal de benytte sig af skitsetegninger og arbejdstegninger. På Billedskolen udformer de i grupper deres ideer til huse som modeller i pap.

Gennem dette kreative forløb skal eleverne inspireres, opleve og sanse, designe og bygge modeller af huse til en modtagergruppe og med et formål. De kommer igennem processen fra ide til produkt med hjælp fra en billedkunstner, og indledningsvis forbereder de sig på skolen og besøger Bakkehuset. Undervejs i arbejdet skal de benytte sig af skitsetegninger og arbejdstegninger. På Billedskolen udformer de i grupper deres ideer til huse som modeller i pap. Opgaven går ud på, at de skal finde på noget til ”nogen”. Huset skal designes til en defineret målgruppe, sådan at form, funktion og æstetik tænkes sammen som elementer i en helhed og med en bestemt anvendelse som formål. Forløbet sigter mod at øge elevernes forståelse for sammenhængen mellem form, æstetik og funktion, altså hvorledes rum påvirker os, vores adfærd, og hvordan vi kan planlægge og strukturere rum, sådan at de understøtter en bestemt adfærd.

Varighed: Ca. 20 lektioner, heraf 1-2 lektioner til forberedelse, 2 lektioner på Bakkehuset samt 14 lektioner på Billedskolen fordelt på to dage (8.30-13.45). Klassen kan efter eget valg afslutte forløbet med en udstilling og bruge 1-2 lektioner herpå. Værkstedsmaterialer til udformning af modeller findes på Billedskolen, men klassen indsamler selv papkasser og forskelligt andet pap (ca. 2 papkasser + løst pap pr elev).

Max antal deltagere: 28 elever

Kompetencemål: Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering.

Læringsmål:
Færdighedsmål: Eleven kan fremstille en arkitekturmodel ud fra egne skitser.
Vidensmål: Eleven har viden om arkitekturens grundelementer og sammenhæng mellem form og funktion i bygninger.
Øvrige læringsmål: Eleven kan tilrettelægge en proces fra ide til produkt, hvor der er tænkt på målgruppe, anvendelse, form og æstetik. Eleven kan anvende skitsetegning til at visualisere en ide. Eleven kan samarbejde om at skabe et fælles æstetisk udtryk i tre dimensioner.
Eleven har viden om, at arkitektur og rum har betydning for, hvordan vi opfører os og lever med hinanden.

Eventuel forberedelse og efterbehandling:
Forberedelse: På baggrund af eksisterende forberedelsesmateriale præsenterer læreren et oplæg om Hundertwassers arkitektur og igangsætter en øvelse omkring modtagergrupper.
Efterbehandling: Klassen kan vælge at udstille modelhusene og lave skiltetekster til.

Pris: 6.800 kr. pr. klasse

Periode: Forløbet kan finde sted i perioden fra september til juni

Materiale:
Undervisningsplan for forløbet
Forberedelsesmateriale til brug i klassen: Hundertwasser
Forberedelsesmateriale til brug i klassen: Modtagergrupper

Kontakt: Bakkehuset@frederiksbergmuseerne.dk