fbpx
02.09.21

“Der er et yndigt land” - Nationalromantik og fædrelandssange

I dette undervisningsforløb dykker vi ned i 1800-tallets fædrelandssange og analyserer dem indholdsmæssigt og genremæssigt for til sidst at kunne perspektivere dem til nationalromantikken.

Målgruppe: 8.-10. klasse
Fag: Dansk
Museum: Bakkehuset
Type: Undervisningsforløb
Varighed: 1 time 30 min.
Pris: 650 kr.
Kontakt: Bakkehuset@frederiksbergmuseerne.dk

Hvorfor skrev Adam Oehlenschläger sin nationalsang, og hvilken forbindelse har den til den romantiske periode generelt?
I dette undervisningsforløb dykker vi ned i 1800-tallets fædrelandssange og analyserer dem indholdsmæssigt og genremæssigt for til sidst at kunne perspektivere dem til nationalromantikken. Vi sammenligner sangene med moderne fædrelandssange for at kunne diskutere begreber som national identitet og danskhed i dag.

Undervisningsform: dialog mellem elever og museumsunderviser samt gruppearbejde.

Materiale


Hent lærervejledning
Hent forberedelsesmateriale til forløbet

Færdighedsmål: Eleven kan sætte tekster i perspektiv til litterær og kulturel tradition og udvikling gennem litteraturhistorisk læsning og dansk litteraturs kanon.

Vidensmål: Eleven har viden om kulturelle og litterære perioder og dansk litteraturs kanon

Forløbsbeskrivelse

”Der er et yndigt land” – nationalromantik og fædrelandssange er et undervisningsforløb, som er målrettet dansk i folkeskolens 8. og 9. klasse.

Med udgangspunkt i Bakkehusets interiører og det litterære mødested, som udfoldede sig i Kamma og Knud Lyne Rahbeks hjem i begyndelsen af 1800-tallet, sætter vi fokus på, hvad nationalromantikken er for en periode. Hvorfor blev der skrevet så mange fædrelandssange, og hvordan blev kunsten en medvirkende faktor i forhold til opbygningen af national identitet i 1800- tallet? Nationalromantikken forsøges beskrevet både litterært, filosofisk og billedkunstnerisk i forløbet, men den litterære romantik vil vægte mest.

Flere af romantikkens forfattere kom som gæster i Bakkehuset, og under forløbet retter vi blikket mod to af forfatterne: Adam Oehlenschläger og H.C. Andersen. Oehlenschläger og Andersen har begge skrevet fædrelandssange, og de er udvalgt for at fange periodens historiske og kunstneriske spændvidde. Vi sætter de to forfattere i relation til deres litterære og historiske kontekst.

Forløbets dele:

-Forberedelse hjemme i klassen, varetaget af klassens egen lærer. Som forberedelse skal eleverne have læst ”Der er et yndigt Land” af Adam Oehlenschläger og ”Danmark, mit Fædreland” af H.C. Andersen.

-Forberedelsens anslåede varighed: 1-2 timer

-Besøg på Bakkehuset, varetaget af museets formidler. Her oplever eleverne et autentisk interiør og et litterært miljø fra guldaldertiden. I museets permanente udstilling får eleverne en dialogbaseret rundvisning ved museets formidler, og undervejs skal de løse mindre opgaver i grupper. Elevopgaverne handler bl.a. om at beskrive periodens natursyn og synet på den nationale identitet samt at sammenligne de forberedte tekster med malerier fra perioden.Museumsbesøgets varighed: 1,5 time

Forløbets formål:


-Forløbet opøver elevernes evne til at beskrive samspillet mellem genre, sprog, komposition i fædrelandssangene.


-Eleverne lærer at relatere de udvalgte tekster til romantikken som litterær periode.

-Eleverne sætter forfatterne i relation til den historiske og litterære samtid.


-Eleverne analyserer temaer på tværs af litterære og billedkunstneriske udtryksformer.

-Eleverne arbejder med begrebet ”national identitet” både i relation til de historiske tekster og i relation til deres egen nutid.-