19. oktober 2022

Kamma 247 år / fødselsdagsfejring med fri entré og foredrag

Vi kender hende i dag som Kamma Rahbek, men faktisk blev hun født under navnet Karen Margrethe Heger ind i en velhavende familie i København.

Type
Foredrag
Dato
19. oktober 2022 kl. 11:00 -18:00
Sted
Bakkehuset

Den 19. oktober fejrer vi hendes 247-års fødselsdag her på Bakkehuset, som var hendes hjem fra 1802 til hun døde i 1829.

I den periode skabte Kamma sammen med sin ægtefælle Knud Lyne Rahbek en litterær salon for tidens kulturelite i uformelle rammer i deres hyggelige dagligstue. Kamma selv var en kreativ, litterær sjæl, hvis dagligdag gik med brevskrivning, læsning, æskemageri, samt anlæggelsen og vedligeholdelsen af et af tidens første private romantiske haveanlæg.

Det er sigende for Kamma, at hun i alt, hvad hun beskæftigede sig med, var lidt på forkant. Men Kammas mest bemærkelsesværdige træk var hendes sociale talent, og inden for Bakkehusets kreds blev hun kendt for sin varme, humor og veludviklede sans for værtskab.
På sin egen måde blev hun en salonværtinde, man huskede, og Bakkehuset, med alt hvad det stod for, var uløseligt forbundet med Kammas væsen og den gnist, hun bragte til et selskab.

Hun hyldes i dag som en af guldaldertidens fremsynede kvindeskikkelser.

På hendes fødselsdag den 19. oktober er der fri entré til Bakkehuset hele dagen. Om aftenen kan man bestille billet til et foredrag af kulturformidler Maja Lykketoft, hvor Kammas særlige talent som salonværtinde er i centrum.