30. januar 2024

Er blasfemiloven en spændetrøje for kunsten? /

I december blev den nye blasfemilov vedtaget i Folketinget.

Event_talk_censur
Type
Foredrag
Dato
30. januar 2024 kl. 17:00 - 19:00
Sted
STORM
Pris
75 kr.

I december blev den nye blasfemilov vedtaget i Folketinget. Loven forbyder “utilbørlig behandling af skrifter af væsentlig religiøs betydning”. I folkemunde og pressen omtales loven ofte som “Koranloven”, men den rammer ikke kun folk, der vil brænde Koranen.

Hvad kommer det til at betyde for kunstnerne og kulturlivet? Vil det komme til at ramme kunstnere, der bruger religiøse skrifter i deres kunst? Er vi på vej ind i en periode, hvor kunsten bliver mere ufri?

Det er omdrejningspunktet for aftenens diskussion på STORM. Vi har inviteret kunstneren Firoozeh Barafkan, som i en performance foran den iranske ambassade rev Koranen på et køkkenrivejern, og teaterdirektør og instruktør Liv Helm, der som en af de første protesterede direkte og markant mod indførelsen af den nye lov.

Moderator på samtalen er post.doc og satireekspert Dennis Meyhoff Brink, der også er kurator på STORMs særudstilling “Den censurerede udstilling om censur”.

Foredraget finder sted på museets 1. sal, hvortil der kun er adgang via trappe.