Ansøg om udstilling i Møstings

Når Møstings til januar 2022 genåbner, indvier vi lokalerne på første sal til udstillingsaktiviteter.

Omgivelserne og den herskabelige sommerresidens fra starten af 1800-tallet vil fremadrettet spille en central rolle ift. både de kunstneriske greb og de besøgendes oplevelse. Det er derfor ønsket at ansøgere indtænker og forholder sig til de særlige rammer. Desuden opfordres kunstnere til at komme med bud på inddragende aktiviteter eller et arrangements- og formidlingsprogram som en integreret del af udstillingsoplevelsen.

Open Call 2022 

Næste ansøgningsfrist er 1. februar 2022

Professionelle kunstnere inviteres til at komme med et bud på stedsspecifikke udstillingsprojekter til udstillingslokalerne på Møstings ´ første sal.

Møstings fungerer fortsat først og fremmest som en platform for dansk samtidskunst og som en lille kunsthal, hvor kunstnere, der enten har en kunstnerisk uddannelse eller dokumenteret professionel erfaring med kunstnerisk arbejde, kan ansøge om at udstille. 

Nyuddannede såvel som erfarne kunstnere på tværs af forskellige medier opfordres til at ansøge. Ligesom vi også lejlighedsvis lægger rammer til kuraterede udstillinger med moderne kunst.

Frederiksbergmuseerne arbejder aktivt for at præsentere et mangfoldigt udstillingsprogram med en bred vifte af medier, skabt af kunstnere på tværs af alder, køn, seksualitet og kulturel- og etnisk baggrund.


Proces og program

Frederiksbergmuseernes kunstfaglige ledelse og medarbejdere er ansvarlige for behandlingen af alle ansøgninger og den endelige udvælgelse. Forud for den endelige fastlæggelse af årets udstillingsprogram indkaldes udvalgte kunstnere til dialog omkring deres udstillingsforslag med det formål at udfolde kunstnerens ansøgning samt at styrke et eventuelt samarbejde.

Vilkår og retningslinjer 

 • Udstillingsperioden er på 10 uger. Derudover har man 10 dage til udstillingsopbygning.
 • Der tilbydes i alt to dages teknisk assistance i forbindelse med opsætning af udstillingen.
 • Væggene i udstillingsrummene må ikke males i andre farver end de eksisterende.
 • Lofter, gulv, træpaneler og stuk skal forblive intakte, og man må således ikke bore eller på anden måde ændre i disse bygningsdele. I det hele taget skal man tage hensyn til, at bygningen er fredet.
 • Kommunikation omkring udstillingerne udarbejdes og koordineres af Frederiksbergmuseernes medarbejdere med udgangspunkt i en tæt dialog med kunstneren. 
 • Grafisk arbejde ifm. PR samt udstillingsdokumentation varetages af Frederiksbergmuseerne
 • Kunstnere udbetales udstillingshonorar ud fra anbefalede minimumshonorarer. Dertil kommer visningsvederlag.
 • Transport af værker dækkes ikke
 • Artist talks o.lign. honoreres særskilt.
 • Værkerne forsikres af Frederiksbergmuseerne.

Grundplan for Møsting kan downloades her

Ansøgningsproces
Ansøgning i forbindelse med Open Call skal indeholde nedenstående punkter og sendes som en samlet pdf-fil:

 

 • Projektbeskrivelse – som kort og klart beskriver den overordnede idé bag udstillingen, evt. inkl. en skitsering af et publikumsprogram. Max 2.500 anslag
 • Kort tekst om ansøgers praksis generelt; artist statement eller lign.
 • Kortfattet CV på ansøger(e)
 • Relevant billeddokumentation af tidligere arbejder og projekter
 • Kontaktinformation: Mail, adresse og telefonnummer
 • Angivelse af om man tidligere har ansøgt eller udstillet i Møstings Hus

Møstings Hus forbeholder sig retten til at afvise ansøgninger, der ikke opfylder ovenstående krav. 

Ansøgningen sendes via mail til:  Mostings@frederiksbergmuseerne.dk

Bemærk: Ansøgningen må max. fylde 10 sider inkl. CV og billedmateriale.

Kontakt

For yderligere oplysninger, kontakt Aristea Kildegaard Pappas, akp@frederiksbergmuseerne.dk, tlf: 30738032